Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag04.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Till alla jobb

Kommunikationsdirektör

Uppsala kommun, Uppsala

Ansök nu

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun – mitt i ett av Europas mest expansiva och kunskapsintensiva tillväxtområden. Näringslivet blomstrar med nya företag, världsledande forskning och innovationer. Människor flyttar hit och nya stadsdelar växer fram. Uppsala bygger flest bostäder per capita i Sverige. Allt detta gör dem till en av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Idag bor det 230 000 invånare i Uppsala, år 2050 beräknas Uppsalas befolkning ha ökat till 350 000 invånare.

Kommunen ansvarar för en stor del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård. Ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst ligger också hos kommunen.

Uppsala kommun söker en ny Kommunikationsdirektör. Det är ett brett ansvar som spänner över områden såsom medborgarservice, samhällskommunikation och politisk genomslagskraft. Det handlar också om att tillvarata medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling liksom att säkerställa rätt kommunikationskanaler och rätt kompetens på alla nivåer. 

Läs mer om Uppsala kommun här!

Uppdraget
Som kommunikationsdirektör ansvarar du för att den politiskt beslutade inriktningen genomförs med fokus på resultat. Du utvecklar organisationen, driver kvalitetsutveckling och har ett tydligt grepp om ekonomin. Dina strategier och beslut grundar du på verksamhetens samlade kunskap, omvärldsbevakning och analys. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för strategisk verksamhetsplanering och uppföljning. Som kommunikationsstabens högsta chef leder du en matrisorganisation med cirka 90 medarbetare varav fem enhetschefer.

Uppdraget innebär att leda, samordna, utveckla och följa upp Uppsala kommuns interna och externa kommunikation. Det innefattar att proaktivt arbeta med samhällskommunikation och medborgardialog, internkommunikation, kriskommunikation, marknadskommunikation och varumärkesutveckling samt medierelationerna. Uppdraget innebär också att arbeta med strategisk kommunikationsplanering för att förmedla det kommunala uppdraget. En viktig del är dessutom att utveckla kommunens digitala kommunikation utifrån bl.a. dialog och samverkan med medborgare och näringsliv, transparens och tillgänglighet samt digital inkludering.

Som kommunikationsdirektör arbetar du för Uppsala kommun som helhet. Rollen är placerad på kommunledningskontoret. Du ingår i kommunledningskontorets ledningsgrupp, i kommunledningsgruppen samt i koncernledningsgruppen där du bidrar till hela kommunens utveckling i syfte att skapa mervärden och ökad måluppfyllelse.

Du rapporterar till biträdande stadsdirektören, men i ditt dagliga arbete kommer du också att ha många andra uppdragsgivare såsom den politiska ledningen och verksamhetscheferna.

Utbildning
Du har en akademisk utbildning eller motsvarande med inriktning mot medie- och kommunikationsvetenskap och/eller journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget.

Du behöver även ha en kompletterande ledarutbildning.

Erfarenhet
Ledarskap

 • Du har gedigen övergripande erfarenhet från att driva och leda inom kommunikationsområdet samt bred erfarenhet som ledare för en större organisation, främst från en matrisorganisation.

 • Du har erfarenhet av ledarskap på en strategisk nivå med ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi och du är van att leda genom andra chefer.

 • Du ha god erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning på strategisk nivå.

 • Erfarenhet av att leda en kommunikationsverksamhet i en kommun eller i annan miljö med politisk ledning är meriterande samt om du dessutom har erfarenhet från andra organisationer.

 • Erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete är meriterande.

Kommunikation

 • Erfarenhet av strategisk kommunikationsplanering och varumärkesarbete

 • Leda samhälls-, intern- kris- och marknadskommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå

 • Leda arbetet med medierelationer med ett proaktivt förhållningssätt

 • Erfarenhet av digitalisering av verksamhet och arbete med digital kommunikation

 • Erfarenhet som talesperson, att agera representativt mot omvärlden liksom av att hantera dialogen med olika grupper, exempelvis styrelse/politiker, allmänheten och medarbetarna

 • God svenska och engelska i tal och skrift

Verksamhet/Sammanhang

 • Gedigen förståelse för verksamhetsområdet

 • God förståelse för den kommunala styrningen

 • God förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet

 • Kännedom om Uppsala kommun och engagemang för det som händer i hela kommunen

Personliga kompetenser 
Du är en dokumenterat god ledare med en coachande och involverande ledarstil som bidrar till medarbetares utveckling och leder mot gemensamma mål. Du har gedigen förståelse för vad som leder till resultat i enlighet med uppställda mål både vad avser ekonomi och kvalitet och fattar beslut utifrån tillgänglig information och relevant analys. Det är viktigt att du ser dig som en förebild för vår värdegrund – att arbeta tillsammans, göra skillnad och välkomna nyskapande. 

Övrigt 
Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att bli säkerhetsklassad.

Tjänsten är placerad i Uppsala.

Under rådande restriktioner sker arbetet på distans till nya instruktioner kommer.

Ansökan
Gör din ansökan omgående. Vi ber dig inkludera ett personligt brev där du lyfter fram fram och exemplifierar din erfarenhet av ledarskap, strategisk kommunikationsplanering och övergripande lednings- och verksamhetsfrågor. 

Sista ansökningsdag är 14 mars 2021.

Hammer & Hanborg
För oss är det skillnad på att bara vara bra och att vara rätt. Kompetens är mycket mer än CV och vi matchar alltid utifrån potential, värderingar och motivation. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför alla sökande. Vi tycker det ska vara kul att jobba och tror på samarbeten som bygger på förtroende och schyst agerande. Vi uppmuntrar och utmanar varandra och våra kunder att vilja och våga utvecklas. Tillsammans skapar vi framtidens professionella liv. Välkommen med! Läs mer på hammerhanborg.se.

Publicerad 2021-02-17

Ansök nu