Årets omgångar

Bidragen måste lämnas in före kl 16 på sista inlämningsdagen.
Vid frågor kan du kontakta: Yasmine Winberg eller Julia Lundin


Månadens PR

Dealines för inlämningar: 
Onsdag 28 februari
Torsdag 31 maj
Fredag 31 augusti
Fredag 30 november

Månadens Sociala medier

Deadlines för inlämningar:
Onsdag 28 februari
Torsdag 31 maj
Fredag 31 augusti
Fredag 30 november

Månadens Content

Deadlines för inlämningar:
Onsdag 28 februari
Torsdag 31 maj
Fredag 31 augusti
Fredag 30 november

Månadens Print

Deadlines för inlämningar:
Onsdag 28 februari
Torsdag 31 maj
Fredag 31 augusti
Fredag 30 november

Månadens Utomhus

Deadlines för inlämningar: 
Onsdag 28 februari
Torsdag 31 maj
Fredag 31 augusti
Fredag 30 november

Månadens Ljud

Deadlines för inlämningar:
Fredag 30 mars
Fredag 31 augusti
Fredag 30 november

 

Månadens Design

Deadlines för inlämningar: 
Onsdag 28 februari
Torsdag 31 maj
Fredag 31 augusti
Fredag 30 november

Vi samarbetar med Penetrace för att hantera bidragen. Anmälan sker via deras plattform

Ska du skicka in bidrag i kategorierna Design och Content kan du komplettera ditt digitala inskick med ett fysiskt.

Detta ska skickas till
Resumé, att: Julia Lundin
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm

Läs mer om hur du anmäler ditt bidrag härMånadens Film

Deadlines för inlämningar:
Onsdag 31 januari
Onsdag 28 februari
Fredag 30 mars
Torsdag 31 maj
Tisdag 31 juli
Fredag 28 september
Onsdag 31 oktober
Fredag 30 november

Månadens Alternativ media och innovation

Deadlines för inlämningar:
Onsdag 28 februari
Torsdag 31 maj
Fredag 31 augusti
Fredag 30 november

Regler

Bara skarpa kampanjer får tävla. Det innebär att de ska ha producerats av yrkesmänniskor. De ska vara godkända av uppdragsgivaren. Alla tävlande bidrag ska också ha en byrå/frilansare/yrkesperson verksam i Sverige bakom sig.

Läs mer här

Anmälan

Vi samarbetar med Penetrace för att hantera bidragen. Anmälan sker via deras plattform

Ska du skicka in bidrag i kategorierna Design och Content kan du komplettera ditt digitala inskick med ett fysiskt.

Detta ska skickas till
Resumé, att: Julia Lundin
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm

Läs mer om hur du anmäler ditt bidrag här

Syfte med tävlingen

Månadens kampanj syftar till att belöna, uppmärksamma och stimulera kreativ reklam i print, alternativa medier/innovation, pr, sociala medier, utomhus, design, film och ljud. Kontinuiteten i tävlingen gör den till en sporre för kontinuerlig förnyelse och förbättring.

Tävlingens öppna form gör det möjligt för små nykomlingar att mäta sig med de stora, etablerade reklamkonsulterna. Det är Resumés förhoppning att Månadens kampanj ska bidra till att Reklamsverige håller sig på tårna.