Årets omgångar

Bidragen måste lämnas in före kl 15 på sista inlämningsdagen. Vid frågor kan du kontakta: Yasmine Winberg eller Julia Lundin.


Månadens PR

Deadlines för inlämningar:
31 januari
30 april
29 augusti
28 november

Månadens Sociala medier

Deadlines för inlämningar:
31 januari
30 april
29 augusti
28 november

Månadens Content

Deadlines för inlämningar:
31 januari
30 april
29 augusti
28 november

Månadens Print

Deadlines för inlämningar:
31 januari
30 april
29 augusti
28 november

Månadens Utomhus

Deadlines för inlämningar:
31 januari
30 april
29 augusti
28 november

Månadens Alternativ media och innovation

Deadlines för inlämningar:
31 januari
30 april
29 augusti
28 november

Månadens Ljud

Deadlines för inlämningar:
28 mars
29 augusti
28 november

 

Månadens Film

Deadlines för inlämningar:
31 januari
28 februari
28 mars
30 april
29 augusti
30 september
31 oktober
28 november

Månadens Design

Deadlines för inlämningar:
31 januari
30 april
29 augusti
28 november

Vi samarbetar med Penetrace för att hantera bidragen. Anmälan sker via deras plattform

Ska du skicka in bidrag i kategorierna Design och Content kan du komplettera ditt digitala inskick med ett fysiskt.

Detta ska skickas till
Resumé, att: Julia Lundin
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm

Läs mer om hur du anmäler ditt bidrag härRegler

Bara skarpa kampanjer får tävla. Det innebär att de ska ha producerats av yrkesmänniskor. De ska vara godkända av uppdragsgivaren. Alla tävlande bidrag ska också ha en byrå/frilansare/yrkesperson verksam i Sverige bakom sig.

Läs mer här

Anmälan

Vi samarbetar med Penetrace för att hantera bidragen. Anmälan sker via deras plattform

Ska du skicka in bidrag i kategorierna Design och Content kan du komplettera ditt digitala inskick med ett fysiskt. OBS: skicka inte med rek. Resumé ansvarar inte för inskickade tävlingsbidrag och skickar inga bidrag i retur. Vill du ha tillbaka ditt bidrag måste du säga till i samband med att du anmäler och därefter skicka bud/hämta det själva.

Detta ska skickas till
Resumé, att: Julia Lundin
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm

Läs mer om hur du anmäler ditt bidrag här

Syfte med tävlingen

Månadens kampanj syftar till att belöna, uppmärksamma och stimulera kreativ reklam i print, alternativa medier/innovation, pr, sociala medier, utomhus, design, film och ljud. Kontinuiteten i tävlingen gör den till en sporre för kontinuerlig förnyelse och förbättring.

Tävlingens öppna form gör det möjligt för små nykomlingar att mäta sig med de stora, etablerade reklamkonsulterna. Det är Resumés förhoppning att Månadens kampanj ska bidra till att Reklamsverige håller sig på tårna.