Kan utländska bidrag tävla?

I de fall en svensk byrå eller ett svenskt produktionsbolag har gjort exempelvis en sajt för en utländsk kund eller marknad, godkänns den för tävlan. Kravet är att den tävlande aktören är svensk, i meningen baserad i Sverige. Till exempel kan Forsman & Bodenfors tävla med en film för en utländsk kund eller gjord på uppdrag av en utländsk byrå.

Poängberäkning

Efter varje år gör vi en topp3-lista över de byråer som har gått bäst i respektive kategori. Vi utgår då ifrån plats 1-3 i samtliga omgångar.

Totalt under året ger en förstaplats 250 poäng, en andraplats 125 poäng och en tredjeplats 50 poäng i respektive kategori. Men för att även mindre delsegrar ska belönas har totalsumman splittats och fördelas under året.
En förstaplats i exempelvis film under året ger då 250/8=31 poäng, då antalet filmomgångar är 8 under ett år. I kategorin Alternativa medier där tävlingsomgången sträcker sig under en längre period och antalet omgångar endast är fyra på ett år ger en förstaplats istället 250/4=62 poäng.

Juryns sammansättning

Juryn, som sitter under ett kalenderår, består av nio kategorijuryer med tio alternativt elva medlemmar vardera. Varje kategorijury består av yrkesverksamma kreatörer som utmärkt sig särskilt i den aktuella mediekategorin. Resumé ansvarar som arrangör för att utse jury.

Förhandsgranskning:
I samtliga kategorier förutom Design förhandsröstar juryn innan varje möte. Detta för att få en hanterlig mängd bidrag att diskutera igenom och rösta på.

Jäv:
Jäv infaller när ett inlämnat bidrag är producerat, helt eller delvis, av ett företag på vilken en jurymedlem arbetar samt när en jurymedlem medverkat till ett inlämnat bidrag.
I händelse av jäv får berörda jurymedlemmar inte rösta på det aktuella tävlingsbidraget. Bidraget kompenseras med ett poängtillägg motsvarande genomsnittet av den poäng bidraget fått av övriga jurymedlemmar.

Publicering:
Resultatet i varje kategoriomgång presenteras i ett löpande schema på Resumé.se. Publicering sker även månadsvis i magasinet, då väljer redaktionen ut vilken kampanj som ska exponeras. Vid varje nytt kalenderår presenteras årets bästa byråer, listan nollställs sedan för det kommande tävlingsåret.

Övrigt:
Resumé är som arrangör ansvarig för tävlingens regler, ramverk och finansiering. Juryn är självständigt ansvarig för att bedöma och poängsätta inlämnade bidrag. Bidragslämnaren ansvarar för att inlämnade uppgifter är korrekta och att de är i enlighet med tävlingsreglerna.


Syfte med tävlingen

Månadens kampanj syftar till att belöna, uppmärksamma och stimulera kreativ reklam i print, alternativa medier/innovation, pr, sociala medier, utomhus, design, film och ljud. Kontinuiteten i tävlingen gör den till en sporre för kontinuerlig förnyelse och förbättring.

Tävlingens öppna form gör det möjligt för små nykomlingar att mäta sig med de stora, etablerade reklamkonsulterna. Det är Resumés förhoppning att Månadens kampanj ska bidra till att Reklamsverige håller sig på tårna.