Du anmäler dig till samtliga kategorier här. Om det är första gången du anmäler ett bidrag via plattformen så registrerar du dig här.

Print

Traditionella annonser som gått i magasin, vecko- eller dagstidningar. I kategorin räknas exempelvis inte brickunderlägg på tåg in. Skicka in bidragen i annonsserier eller som enskilda enheter.

Film

I kategorin film går det att skicka in filmer som gått på tv, bio eller digitalt. Skicka in bidragen i filmserier eller som enskilda enheter.

Sociala Medier

I kategorin sociala medier kan inlägg, filter, stunts eller videos där ett varumärke är avsändare, vara med och tävla. Inläggen måste ha publicerats i ett socialt media som till exempel Twitter, Facebook, Instagram och Snapchat.

Alternativa Media/Innovation

Ibland tycker kund och byrå bättre om att skapa sig ett eget medium för sina budskap, snarare än att utnyttja de traditionella. Kategorin Alternativa Media/Innovation innehåller helt enkelt bidrag som använt ett icke traditionellt medium, varit innovativa i medieval och/eller utformning. Det kan handla om nya råvaror, reflexkläder, undervattensskyltar eller kuponger gjorda i betong.

Content

I kategorin content kan kommunikation och marknadsföring där avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen vara med och tävla. Bidragen kan vara i form av alltifrån webbplatser, filmer, redaktionella appar, event, kundtidningar, podcasts, sociala medier och natives.

Vi vill enbart ha bidrag i denna kategori som uppfyller definitionen på content. Denna är:

  1. Relevant och engagerande innehåll
  2. Som möter mottagarnas behov
  3. Regelbundet publicerade i egna kanaler
  4. I syfte att bygga en publik och förändra eller förstärka ett beteende
  5. Med målsättning att nå företagets övergripande affärsmål

I contentkategorin vill vi ha digitala inskick, men det är även tillåtet att skicka in fysiskt till de bidrag byråerna anser får ett mervärde då, tex. kundtidningar.

Design

I kategorin design ingår både förpacknings- och identitetsdesign. Förpackningsdesign omfattar hur ett varumärke personifieras i form av fysiska förpackningar och tryckt material. Identitetsdesign gestaltar varumärkets identitet utifrån en stark grundidé. Det kan handla om utställningar och restaurangkoncept, men också visuell identitet i form av logotyp och ett eget grafiskt manér.

Här vill vi ha fysiska inskick på förpackningsdesign. Övrig design går att skicka in digitalt via formuläret hos Penetrace.

Bidrag skickas till:
Resumé,
Gjörwellsgatan 30,
113 90 Stockholm.

OBS! Byråuppgifter ska inte vara utmärkta på själva inskicket, utan på ett separat papper. Dessutom måste bidraget vara märkt med ”Månadens kampanj design”. Glöm inte att ange byrå, arbetsgrupp samt kontaktperson med kontaktuppgifter, både telefonnummer och mailadress på det separata papperet.

Resumé ansvarar inte för inskickade tävlingsbidrag och skickar inga bidrag i retur.

Ljud

Till ljudkategorin räknas kommersiellt innehåll som framförts i linjär radio, webbradio eller en podcast. Skicka in bidragen i kampanjserier eller som enskilda enheter.

PR

I kategorin PR kan bidrag som använt förtjänade kanaler för att förstärka relationerna mellan varumärken och kunder vara med och tävla.

Utomhus

Bidrag som synts på stortavlor, pelare, trafikreklam, digitala utomhustavlor och andra utomhusmedia kan bara med och tävla i denna kategori. Skicka in bidragen i kampanjserier eller som enskilda enheter.

Tänk på detta:

Det här är en gratis tävling med nio kategorier och 39 tävlingar per år. Vi får tusentals bidrag skickade till oss varje år och har ingen möjlighet att rensa bort sådana som vi inte tycker passar i våra kategorier. Om vi gjorde det skulle vi inte ha kraft till att anordna Månadens kampanj.

Månadens Kampanj är en gratis tävling, och kommer så att förbli. Men det betyder inte att man inte ska följa kriterierna till respektive kategori när man skickar in bidrag. Vi vill att samtliga byråer/personer som skickar in bidrag till månadens kampanj tar ansvar för att följa kriterierna.

Frågor om anmälan till Månadens kampanj besvaras av Yasmine Winberg, telefon 073 558 65 66 eller Julia Lundin, telefon 070-730 96 88.


Regler

Bara skarpa kampanjer får tävla. Det innebär att de ska ha producerats av yrkesmänniskor. De ska vara godkända av uppdragsgivaren. Alla tävlande bidrag ska också ha en byrå/frilansare/yrkesperson verksam i Sverige bakom sig.

Läs mer här

Syfte med tävlingen

Månadens kampanj syftar till att belöna, uppmärksamma och stimulera kreativ reklam i print, alternativa medier/innovation, pr, sociala medier, utomhus, design, film och ljud. Kontinuiteten i tävlingen gör den till en sporre för kontinuerlig förnyelse och förbättring.

Tävlingens öppna form gör det möjligt för små nykomlingar att mäta sig med de stora, etablerade reklamkonsulterna. Det är Resumés förhoppning att Månadens kampanj ska bidra till att Reklamsverige håller sig på tårna.