Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Reklam

Advokater dömer ut Dackes fallskärmar

Publicerad: 3 september 2008, 13:41

Resumé kan i dag avslöja hur tre personer lämnade den börsnoterade reklamkoncernen Dacke och tog med sig mångmiljon-belopp i fallskärmar.
En hemlig utredning avslöjar nu flera oklarheter kring utbetalningarna. Huvudägarna är starkt kritiska till hur den tidigare ledningen i Dacke har hanterat avtalen.


truefalseNu kan Resumé avslöja att Dacke har betalat ut mångmiljonbelopp i fallskärmar på ett tvivelaktigt sätt.
Enligt uppgifter som Resumé har tagit del av, är flera av de större ägarna djupt kritiska till att bolaget har betalat ut miljonersättningar till den tidigare ledningen i Dacke.

- Grundaren och tidigare styrelseordföranden Stefan Eriksson fick 3,4 miljoner kronor när han tvingades lämna Dacke.
   - Annika Söderberg, vd:n som bara stannade två veckor, fick 1,1 miljon kronor när hon slutade. I dag är hon tf vd för Aftonbladet Nya medier.  
   - Hennes föregångare Urban von Euler fick 2 miljoner kronor när han själv sade upp sig.
Resumé har tagit del av ett hemligt dokument undertecknat av advokaterna Johan Tydén och Dick Poppelman på Bird & Bird. De har på den nya styrelsens uppdrag gått igenom de utbetalda ersättningarna för att se om det har funnits juridisk grund för de höga beloppen.

Advokaterna konstaterar att styrelsen på flera punkter kan ha varit jävig och att information inte har distribuerats. I utredningen skriver de om dåvarande styrelseordföranden och affärsutvecklaren Stefan Eriksson och vd:n Urban von Euler som har förhandlat fram sina höga ersättningar med varandra utan styrelsens uppdrag. I utredningen skriver de bland annat:

Det ligger nära till hands att anse att den ömsesidiga förhandling som föregått mellan UvE som vd, och SE i egenskap av anställd
som affärsutvecklingsansvarig, och mellan SE i egenskap av styrelseordförande och UvE såsom VD, faller under jävsbestämmelsen. Om så skulle vara fallet synes de beslutande överenskommelserna vara ogiltiga.”
Utredningen har också gått igenom Urban von Eulers uppsägning.

Enligt utredningen sade han upp sig själv och begärde att få två månaders uppsägningstid mot avtalade sex månader, vilket accepterades. Enligt avtalet ska inte någon ersättning utgå till honom längre än under uppsägningstiden. Men något hände och Urban von Euler fick plötsligt 2 miljoner kronor. Utredarna skriver:

På grundval av tillgänglig information kan vi inte se att det kan finnas något kommersiellt intresse att ge UvE det ifrågavarande avgångsvederlaget utöver vad som följer av det anställnings-avtal som reviderats knappt fem månader tidigare. Det kan inte uteslutas att beslutet kan anses ha medfört en skada som Bolaget kan hålla styrelsen ansvarig för.”

Vid eventuellt önskemål ber vi att få återkomma med en redogörelse för hur ett skadeståndsanspråk från Bolagets sida skulle kunna hanteras.”
– Det här är skitdåliga avtal. Mitt avtal som vd är konstruerat annorlunda. Slutar jag efter två månader får jag bara två månaders avgångsvederlag. Taket är tolv månader och det är rimligt i den här typen av bolag, säger Dackes nuvarande vd Peter Zakrisson.

Annika Söderberg tillträdde tjänsten som vd för Dacke den 15 augusti 2007. Redan fem dagar senare tecknades ett ändringsavtal rörande hennes anställning. Uppgörelsen skedde mellan Annika Söderberg och dåvarande styrelseordföranden Stefan Eriksson.
I granskningen skriver advokaterna:

Vi saknar dokumentation om att uppdraget lämnats från styrelsen till SE och att detta ändringssavtal har godkänts av styrelsen.”
Avtalet innebar att Annika Söderbergs inte behövde arbeta mer än två månader under uppsägningsperioden om hon skulle sluta. I det ursprungliga avtalet stod det sex månader.
Av ändringsavtalet framgår att bolagets förutsättningar har ändrats mellan den 27 juni när Annika Söderberg anställdes och den 15 augusti när ändringsavtalet tecknades. Vilka förutsättningar framgår inte och
… vad vi förstår har dock inga av dessa uppenbarligen väsentligt ändrade förhållanden rörande Bolaget kommunicerats till marknaden”,
skriver advokaterna syrligt.

Tolv dagar senare, den 27 augusti säger Annika Söderberg plötsligt upp sig. Hon får med sig 1,1 miljon kronor i avgångsvederlag. Advokaterna ifrågasätter hennes drivkraft för ändringsavtalet. De skriver:
Grunden för ifrågasättandet är att AS, vid tidpunkten för ändringsavtalets ingående, rimligtvis redan bestämt sig för att sluta sin anställning. Genom att förtiga detta vid avtalsförhandlingen skulle detta kunna strida mot ’tro och heder’ att åberopa avtalsinnehållet. Skulle bestämmelsen vara tillämplig, är avtalet ogiltigt i det aktuella avseendet.”

– Jag tycker att det var enormt mycket pengar. Att Annika, efter två veckor på jobbet, fick sex månadslöner är orimligt. Hon satt i styrelsen innan och visste hur bolaget låg till. Det är anmärkningsvärt. Stefan Eriksson hade ett avgångsvederlag i sitt avtal och sedan tolv månaders uppsägningstid. Det är ut-ifrån ett marknadsperspektiv mycket pengar utifrån bolaget säger Peter Zakrisson, om de 3,4 miljoner kronor som Stefan Eriksson fick och de 1,1 miljon kronor som Annika -Söderberg fick.

När bestämde du dig för att sluta?
– Jag bestämde mig exakt efter två veckor på jobbet. Varför jag fick ett tilläggsavtal vill jag inte kommentera, säger Annika Söderberg.

Skadan för Dacke beräknar advokaterna:
Bolaget kunde, enligt det ursprungliga anställningsavtalet, kräva att AS arbetade under hela sin uppsägningstid, dvs sex månader. Genom ändrings-avtalet maximerades AS arbetsplikt efter egen uppsägning till två månader. Enligt slutuppgörelsen har AS således erhållit fyra arbetsfria månader under uppsägningstiden (enligt ändringsavtalet 10 månader), jämfört med det ursprungliga anställnings-avtalet.”

Men enligt Peter Zakrisson kommer man inte att gå vidare.
– Jag och den nya ledningen har kontrollerat avtalen. Vi har också kontrollerat styrelse-besluten och haft två olika advokatbyråer och revisorer som har tittat på det här. Baserat på det underlaget så har vi beslutat att följa de avtalen som den förra styrelsen ingick med Stefan, Urban och Annika.
Den aktuella styrelsen beviljades ingen ansvarsfrihet. I dagsläget är det oklart om någon juridisk process mot dem ska inledas.

Claes de Faire

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.