fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Reklam

De drar in 52 miljoner

Publicerad: 4 maj 2011, 14:43

Det senaste stora förvärvet ett internationellt nätverk har gjort i Sverige var när Sage Holdings köpte Hallvarsson & Halvarsson 2008. Förutom kontant­betalning fick delägarna i H & H betalning i form av aktier i den nya koncernen. Det samlade beloppet för affären blev 52 miljoner. Men som långsiktiga ägare­ kan H & H-delägarnas utfall bli betydligt högre.

Ämnen i artikeln:

Nätverksekonomin

JS

Janne Sundling


truefalse

När Hallvarsson & Halvarsson såldes 2008 utgick en kontantersättning. Men framför allt fick de svenska delägarna aktier i den nya koncernen. De finns nu i fem svenska bolag.

Sage Holdings, i dag DF King Worldwide, startades så sent som 2007. Genom en snabb expansion genom förvärv, finansierat av det amerikanska riskkapitalbolaget Riverside, är de i dag en internationell koncern för finansiell kommunikation med över 900 anställda. I juli 2008 köpte de svenska Hallvarsson & Halvarsson. 

Köpet genomfördes med en mindre kontantdel och en ­aktieandel i den nya koncernen – det som i dag är DF King Worldwide.
– Man kan säga att vi växlade upp partnerskapet i H & H till en global nivå. Alla de bolag man investerade i köpte samtidigt in sig i King Worldwide. Det var en möjlighet att fortsätta vara entreprenörer fast i en större kontext. Och det finns ett ekonomiskt incitament i det för alla om vi lyckas, säger Martin Petersson, H & H:s vd.

Hur stor del som utgick kontant har H & H ”valt att inte kommentera”. Fast vid förvärvet hade H & H 18 partner, 5 av dem svarade för 80 procent av ägandet i H & H. Att döma av de 5 största del­ägarnas deklarationer för 2008 uppgick kontantdelen till 17–20 miljoner.
Men den större delen utgick i form av aktier i det nya koncernbolaget.

För de tidigare svenska delägarna i H & H är det spritt på fem olika bolag (se illustration).

Sammantaget ger det en aktieandel på (lågt värderad i 2009 års bokslut) på 35 miljoner kronor i King Worldwide.

Vid andra förvärv, som när franska Publicis köpte JKL, har köpet skett i två steg. Först en direkt kontantdel, sedan en resultatdel som i JKL:s fall baserade sig på en inlåsning av delägarna under fem år. Totalt blev JKL-ägarnas utfall på ­affären 147 miljoner.

På kort sikt skulle King Worldwides köp av H & H bara ha ”kostat” dem 52 miljoner, enligt värderingen vid 2009 års bokslut.

Men när de svenska del­ägarna i H & H väljer att sälja sina aktier kan det ge betydligt mycket mer.
– Ja, det kommer att ge mycket, hoppas jag. I samband med affären har vi köpt in oss i koncernens moder­bolag. Det är en rak aktieaffär. Vi har inte ägnat oss åt att skapa några utländska strukturer för att skatte­planera vårt ägande. Vi äger genom svenska aktie­bolag. Det slutliga utfallet beror på hur väl vi, tillsammans med våra utländska kolleger, lyckas med att utveckla vårt företag, säger Martin Petersson.

Hans eget ägarbolag, Interest Vestra, har i dag samlade tillgångar på 7,7 miljoner kronor. Ännu bättre har det gått för en av H & H:s grundare, Gabriel Thulin, som i sitt ägarbolag Thug AB har samlade tillgångar på 12,5 miljoner. Strax över 2 miljoner finns som ägande i King Worldwide, över 6 miljoner finns placerade­ i depå i Credit Suissé.

Den stora förändringen när de har tagit plats i en internationell koncern är att kompetensen har stärkts.
– Vi har kunnat göra mer ­saker internationellt och genom att vi har tillförts kompetens så har affärs- och kundutvecklingen fördjupats. Fast ändå har det varit ganska liten skillnad de första åren för kunderna.

I likhet med andra nätverksbyråer betalar de ”management fees”.
– Vi betalar till koncern­gemensamma funktioner, men det är en mindre administrativ avgift, som i allt väsentligt saknar betydelse. Jag kan på rak arm inte säga hur mycket vi betalar, säger Martin Petersson.

Köpet av H & H kom strax innan den internationella finanskrisen hösten 2008. Det påverkade resultatet för det förlängda räkenskapsåret 2008–2009 (18 månader) som slutade på 795 000 kronor. Detta efter att H & H i flera år har legat på årliga vinstnivåer på 9–12 miljoner.
– 2010 har betytt något av en återhämtning och konsolidering, även om det inte var ett fantastiskt år. Men vi ser positivt på utvecklingen och har goda förhoppningar fram­över, säger Martin Petersson.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev