torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Reklam

Flygbolagens reklam får kritik – "Att flyga kan inte vara grönt"

Publicerad: 11 juni 2019, 11:08

Allt fler varumärken vill profilera sig som miljövänliga och hållbara. Men det är inte alltid lätt att hålla tungan rätt i mun. Nu kritiserar Konsumentverket flygbolagen SAS och BRA som påstår att de både klimatkompenserar och är hållbara, något myndigheten menar att de inte har några belägg för.

Ämnen i artikeln:

SASBRAReklam

Thomas Nilsson

thomas.nilsson@resume.se


För två månader sedan fälldes Max av Reklamombudsmannen för vad de ansåg vara vilseledande marknadsföring. Marknadsföringen som RO vände sig mot var den där Max påstod sig vara "klimatpositiva".

Ett par veckor tidigare talade Resumé Insikt med Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det är ju jättebra att Max vill kompensera för sina utsläpp. Men jag tycker att det skaver att säga att man räddar klimatet för varje tugga man tar. Vi behöver ju både äta mindre kött och skapa sänkor, till exempel genom att plantera träd. På samma sätt är det jättebra om privatpersoner som flyger klimatkompenserar. Men vi räddar ju inte klimatet genom att flyga mer, berättade han då.

Och nu är det just flygbranschen som kritiseras, den här gången av Konsumentverket. Konsumentverket har tittat på de två flygbolagen BRA och SAS. För det förstnämnda företaget har man tittat på påståendena "Fossilfritt biobränsle", "Full klimatkompensation", "Varje kilo biobränsle reducerar de fossila utsläppen av koldioxid med cirka 70 procent", "Flyger du bara 40 minuter blir flygresan helt fossilfri" och "Vi ger nu alla möjlighet att välja att flyga ännu grönare".  För SAS har man tittat på "Eurobonusmedlemmar ligger ett steg före på vägen mot hållbarhet".

Gällande de två första påståendena anser Konsumentverket att det är upp till BRA själva att bevisa det, något man inte anser att de har gjort. Myndigheten säger dessutom att den information ska finnas tillgänglig i anslutning till annonserna.

När det kommer till påståendet "Varje kilo biobränsle reducerar de fossila utsläppen av koldioxid med cirka 70 procent" tycks Konsumentverket ha svårt att förstå vad BRA fått siffran från. Leverantören av BRA:s biobränsle, BP Air, säger själva att en femtioprocentig inblandning (vilket är branschens maxnivå) av biobränsle innebär en minskning av koldioxidutsläppen om 35 procent. I BRA:s egen hållbarhetsrapport påstår man att bränsleväxlingen innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 65 procent. Konsumentverket väntar därför på en förklaring till siffran "70 procent".

Formuleringen "För 300 kronor extra kan alla som vill i dagsläget flyga med 100 procent biobränsle" anser Konsumentverket vara vilseledande. Anledningen är att erbjudandet om klimatkompensation är begränsat och att branschens regler säger att flygplanen endast får flyga med 50 procent biobränsle i tanken, varför löftet helt enkelt inte går att uppfylla. En liknande formulering använder sig Konsumentverket av när man bedömer påståendet "Flyger du bara 40 minuter blir flygresan fossilfri". På grund av branschens regler går det inte att göra några flygresor fossilfria.

Slutligen vänder sig Konsumentverket mot "Vi ger nu alla möjlighet att flyga ännu grönare". I sin bedömning skriver myndigheten:

"För att något ska kunna bli "ännu grönare" krävs enligt Konsumentverkets uppfattning att det från början är "grönt". Det är allmänt vedertaget att flygresor är miljöbelastande och därmed kan det aldrig vara "grönt att flyga.""

För SAS del gäller det alltså påståendet "Eurobonusmedlemmar ligger ett steg före på vägen mot hållbarhet". Konsumentverket anser visserligen inte att påståendet är direkt falskt, däremot vänder man sig mot att begreppet "hållbarhet" används på ett för ospecifikt sätt. Enligt Internationella Handelskammarens, ICC, regler får breda begrepp som "hållbarhet" endast användas "om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsebara förhållanden. Om så inte är fallet ska ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalificeras eller inte användas alls".

Både BRA och SAS har till och med den 19 juni på sig att inkomma med invändningar.

Resumé söker BRA:s marknadschef för en kommentar.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev