fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Reklam

Klart: Förbud mot sexistisk och rasistisk utomhusreklam i Stockholm

Publicerad: 14 december 2017, 13:04

(UPPDATERAD) I dag beslutade Trafiknämnden i Stockholm stad att införa riktlinjer mot sexistisk och rasistisk reklam på ett antal utomhusytor i huvudstaden. Reglerna börjar gälla redan nästa år.

Ämnen i artikeln:

ReklamUtomhusreklam

ART

Andreas Rågsjö Thorell

andreas.thorell@resume.se


Frågan om könsdiskriminerande reklam i utomhusmiljon har varit omdebatterad i flera år. I dag torsdag beslutade trafiknämnden i Stockholms stad att införa etiska riktlinjer för utomhusreklam. Beslutet gäller reklam i utomhusmiljön på stadens mark och kommer att testas på försök med digitala reklamvitriner och informationstavlor.

De riktlinjer som Stockholms stad kommer att införliva i avtalen blir samma som branschens självreglerande organ – Reklamombudsmannens – dock med ett tillägg gällande rasistisk reklam. Riktlinjerna kommer att skrivas in i avtalen med de utomhusbolag som Stockholms stad har avtal med, bland annat Clear Channel och JCDecaux.

Om Trafikkontoret anser att budskapen bryter mot riktlinjerna måste budskapen att tas ned inom 24 timmar.

Den styrande majoriteten i Stockholms stadshus med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varit drivande i att få till regleringen och trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är trygg i att frågan kommer att klubbas igenom vid nästa möte i Kommunfullmäktige samt att avtalen blir klara och börjar gälla under 2018.

– Vi har ansvar ett antal utomhusytor som vi upplåter till reklam och ser också ett ansvar i att stadens invånare inte utsätts för reklambudskap de upplever som kränkande eller stötande. Vi har valt att inkludera branschens riktlinjer i avtalen med reklambolagen, dock med ett tillägg gällande rasistiska reklambudskap. Som politiker känner jag att vi har ett extra ansvar för att invånarna ska känna sig trygga och inte utsätts för kränkande beteenden eller information. I synnerhet i ljuset av den debatt som varit de senaste veckorna, i samband med #metoo, säger han till Resumé.

Har #metoo på något sätt gjort att ni snabbat på processen att ta ett beslut i frågan?
– Nej, så är det inte. Det här är en diskussion som förts i flera år och nu har vi nått en uppgörelse där vi bestämt oss för att följa att det bästa är att följa branschens egna riktlinjer. Klart är dock att #metoo visar en behov av att få till en reglering.

I fortsättningen kommer utomhusbolagen att förhålla sig till RO:s riktlinjer som finns med i avtalen med Stockholms stad, med ett tillägg gällande rasistisk reklam. Bedömningen av huruvida reklambudskapen är sexistiska eller rasistiska görs sedan av Trafikkontoret. Reklamaktörerna får därefter 24 timmar på sig att ta ned budskapet. Vilka påföljder eventuella avtalsbrott skulle få om utomhusbolagen inte följer Trafikkontorets begäran är inte ännu inte klart.

Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson har tidigare framfört kritik att ett förbud skulle inskränka på yttrandefriheten. Vad säger du om det argumentet?
– Nej, det finns ingen förhandsgranskning av budskapet och handlar om att bolagen får följa branschens riktlinjer.

Finns det andra områden kring reklambudskap där ni diskuterar införande av regleringar eller förbud?
– Nej, inte i dagsläget.

Kan det inte bli gränsdragningsproblem när Trafikkontoret ska bedöma vad som är sexitsisk och rasistisk reklam eller inte?
– I alla bedömningsfall måste det finnas en bedömning då kommer det så klart att bli frågor om gränsdragningar och diskussion kring enskilda beslut som Trafikkontoret gör. Men i nästa steg kommer det att arbetas upp en praxis där det står klart för reklambolagen vad som gäller.

Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson har tidigare kritiserat förbudet då han anser att regleringen skulle begränsa yttrandefriheten.

– Sverige är nog det land som har minst könsdiskriminerande reklam i världen. Det räcker med att besöka våra grannländer för att se betydligt mer. Det är farligt att åka omkring och fäktas med sådan här kortsiktig populism. Ytterst handlar det om yttrandefriheten, sade Anders Ericson i en intervju med DN tidigare i år.

Sveriges Annonsörer menade i sitt remissvar att förslaget till etiska riktlinjer var vitt hållna och gav utrymme för en bred tolkning, vilket ställer stora krav på dem som ska förhålla sig till regelverket. Man framhöll även att det redan finns en instansordning med omfattande praxis för prövning av könsdiskriminerande

FAKTA
I Sverige är det den branschens självreglerande och fristånde organ Reklamombudsmannen (RO) som kontrollerar att ICC:s (Internationella handelskammaren) regler för könsdiskriminerande följs. De har vidareutvecklat ovanstående artikel och prövar könsdiskriminerande reklam utifrån tre kriterier.

1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (objektifierande reklam).
2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).
3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Tillägg:
Även reklam som framför rasistiska budskap måste motverkas och frågeställningar relaterade till denna målsättning ska kunna väckas inom ramen för dialog med branschen.

I beslutsunderlaget från Trafiknämnden står stadshuspolitikerna ska ha en löpande dialog med branschen och dess intresseorganisationer för att motverka rekam som bryter mot riktlinjerna.  

Trafikkontoret ska utvärdera arbetet under 2018.

RÄTTELSE: I en första version av texten skrev Resumé felaktigt att riktlinjerna gällde kollektivtrafiken i Stockholm. Riktlinjerna gäller utomhusreklam på Stockholms stads mark. I ett första steg kommer reglerna att testas på digitala reklamvitriner och informationstavlor.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev