torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Reklam

Rapport: Norden ligger efter i den digitala transformationen

Publicerad: 2 november 2016, 12:58

Foto: Colourbox

Svenska marknadsavdelningar ligger inte så långt fram som man kan tro. Det visar en färsk rapport från Google och Boston Consulting Group.

Ämnen i artikeln:

MarknadsföringMarknadschefGoogle

Andreas Rågsjö Thorell

andreas.thorell@resume.se


Behovet av att utveckla digital kompetens har varit en käpphäst i flera år, men samtidigt har det i många fall varit otydligt exakt vilka kvalitéer som efterfrågas. Det var utgångspunkten när Google och Boston Consulting Group genomförde undersökningen "Talent Revolution". I undersökningen har respondenterna själva fått värdera hur väl deras och företags digitala kompetens är utifrån ett kvalitetsindex (DCI).

Undersökningen byggde på frågor utifrån områdena "act", "measure" och "plan".

För Norden hamnade de genomsnittliga sifforna på 51, medan index för den högst placerade regionen landade på 55.

Undersökningen visar att markandsförare i såväl Benelux som Norden anser att de inte har de digitala resurser som krävs för att nå kunden i dagens medielandskap.

Sammanställningen visar att Norden som region saknar rätt kompetens eller är svaga inom de 16 områden mätningen avser för att möta framtidens krav och allra tydligast inom exempelvis mobilannonsering och testning.  Norden återfinns också i botten på rankingen när det gäller utbildningsmöjligheter. Där marknadsförarna ger dåligt betyg till sina arbetsgivare när det gäller att få tillgång till och möjlighet att utveckla digitala färdigheter.

Hur ser ni på siffrorna för Sverige/Norden?

– Det är tydligt att marknadsavdelningar i Sverige/Norden ligger något efter till exempel Benelux och England. Tendensen är entydig; stora bolag har ett gediget arbete framför sig i att transformera sina marknadsfunktioner. Gapen tvärs alla dessa länder är också desamma, det handlar primärt om att det behövs mer fokus på mobil marknadsföring, digitalt innehåll och att mäta, testa och analysera kunddata och omsätta dessa till affärsnytta och värdeskapande för organisationen, Fredrik Lind, ansvarig om undersökningen och Nordenansvarig för teknik, media och telekom på Boston Consulting Group till Resumé och fortsätter:

– Generellt kan man säga att företag som säljer till konsumenter har börjat denna resa tidigare och kommit mycket längre än företag som arbetar med försäljning till andra företag. Företag som blir branschledande inom digital marknadsföring får en fantastisk konkurrensfördel. De flesta marknadschefer är oerhört medvetna om utmaningarna och att förändringar måste till. Men det råder stor osäkerhet kring var man börjar, vad som ska prioriteras i en transformationsprocess och vilken kompetens som krävs.

Hur ligger vi till i förhållande till jämförbara västländer när det kommer till digital kunskap?
– Sverige är ett av de starkaste länderna i världen när det gäller digital kunskap hos företag och individer och förmågan att bygga framgångsrika start-ups. Vi var också på ett nationellt plan ett digitalt pionjärland för 15-20 år sedan vilket uppmärksammades internationellt. Detta inkluderade e-Government, t ex skatteverkets tidiga digitala och automatiserade användargränssnitt. Dessutom är de svenska konsumenterna idag bland de mest digitala och mobile-first orienterade användarna i världen.

–Dock har vår tidiga utveckling stannat upp, och våra företag och vår offentliga förvaltning har inte klarat av att bli mobilresponsiva/mobile-first utan fastnat i en desktop/laptop miljö. Dessutom har vi inte hunnit med att fullt ut använda digitalisering och ny teknik för att optimera företagens värdekedja från produktutveckling, försäljning och marknadsföring, orderflöden och interna funktioner, vilket vi ser hända mycket mer aktivt i andra länder, framförallt i USA och Asien. Kunskapen finns men det krävs ett rejält digitalt omtag.

Enligt undersökningen upplevde endast 26 procent ansåg att deras organisation använde data på rätt sätt för att skapa effektivare kampanjer i mobilen och endast 20 procent ansåg att de använde positionsdata för mobilen på ett bra sätt.

– Faktum är att de flesta digitala och mobile-first förändringarna sker inom marknadsfunktionen och då framförallt hos konsumentorienterade företag. Därefter inom försäljning. Kunderna är redan digitala och vi ser en stark tillväxt inom digital marknadsföring, vilket leder till att alla företag arbetar med dessa frågor nu. Ju längre man går ifrån kunden desto lägre digitalt förändringstryck har du typiskt sett i ett företag. Den stora möjligheten är att använda digitalisering och ny teknik som en konkurrensfördel. Det kräver att man arbetar strategiskt och proaktivt till skillnad från reaktivt där man ständigt befinner sig på efterkälken jämfört med omvärlden och konkurrenterna. Här spelar it-avdelning en avgörande roll i att både att stötta nya och agila miljöer samt traditionell legacy it.

Undersökningen som helhet visade att cheferna ansåg sig ha högre digital förmåga än sina anställda. I undersökningen har 172 personer på 27 företag i Norden och 515 individer på 52 företag i Benelux svarat.

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev