Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sociala medier

I det offentliga och kommersiellas tjänst – får man som polis eller lärare vara influencer?

Publicerad: 13 december 2019, 13:02

Allt fler blir influencers. På sistone har flera offentligt anställda, däribland poliser och lärare, anslutit sig till skaran. De hyllas för sina sätt att förnya synen på sina yrken. Men de får även kritik för att skada förtroendet för sina respektive yrkeskårer.


Ämnen i artikeln:

Polisen

Två av de offentligt anställda vars konton i sociala medier växt kraftigt under 2019 är polisen Patrik Widell och läraren Rickard Nordström. Rickard Nordström, alias Magister Nordström, har drygt 150 000 följare på TikTok och 30 000 följare på Instagram. Inläggen blandas av skämtsamma klipp, söndagspepp och dansvideos från klassrummet där hans elever medverkar. Rickard Nordström arbetar som lärare på en kommunal grundskola och är föreläsare och influencer. Han har hyllats för sitt innovativa sätt att lära ut i klassrummet, som han kallar Kunskapsfabriken, och utsågs 2017 till Årets lärare i kategorin ”Nytänkande och Entreprenörskap”. 

Rickard Nordström gör flera betalda reklamsamarbeten i sina sociala medier. Ett av reklamsamarbetena finns i ”Söndagspeppen” från 8 december, där en tillverkare av robotdammsugare har betalat läraren för att synas. I inlägget finns även rabattkoden ”magisternordstrom” och en uppmaning om att klicka sig in på tillverkarens hemsida.

En skärmdump har delats på Twitter, där många, däribland andra lärare, är kritiska till lärarens reklamsamarbete. ”Osmakligt”, ”pinsamt” och ”Deppigt. Har sett sånt även från poliser. Förtroendet för yrkesgrupper som lever på förtroende raseras” lyder några av kommentarerna. En användare frågar sig ”Otillåten bisyssla?”.

Bisysslor för offentligt anställda, där bland annat kommunalt anställda lärare och poliser ingår, regleras i lagen om offentlig anställning (LOA). Den sjunde paragrafen i lagen lyder:

 ”[...] en arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.”.

Resumé hör av sig till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL), som säger att de inte har några riktlinjer för huruvida kommunalt anställda får göra reklamsamarbeten i sina sociala medier, eller mer specifikt vilka bisysslor kommunalt anställda får ha. De meddelar att bisysslor hanteras på kommunal nivå. Rickard Nordström är anställd på en kommunal skola i Vellinge.

Jenny Reiman Ehle är kommunikationschef i Vellinge kommun. 

Vad har kommunen för riktlinjer gällande vilka bisysslor en kommunalt anställd får ha?

– Man får inte ha en bisyssla som är förtroendeskadlig och man får inte ha en bisyssla som utgör konkurrens med det man gör i jobbet, säger hon.

Jenny Reiman Ehle förklarar att anställda i kommunen måste anmäla bisyssla och få ett godkännande för denna. Hon kan inte svara på huruvida Rickard Nordström har ansökt och fått godkänt, utan hänvisar till kommunens utbildningschef.

Är det okej att vara anställd inom er kommun, vara influencer och därigenom dra nytta av sin anställning i sina sociala kanaler? 

– På ett generellt plan så måste man ju kunna vara influencer och samtidigt jobba i en kommun. Sedan får vi göra en bedömning i det individuella fallet för att se om den verksamheten riskerar att skada förtroendet för kommunen eller om man upplever att det är i konkurrens med den anställning man har i kommunen. 

Enligt henne anser kommunen ”på ett generellt plan” inte att det är förtroendeskadligt att vara influencer och samtidigt vara kommunanställd.

Vellinge kommuns utbildningschef Charlotte Sjödahl berättar att en ansökan om bisyssla skickades in av Rickard Nordström i augusti 2018. Den dåvarande utbildningschefens bedömning var att det inte fanns skäl att förbjuda bisysslan som influencer, berättar hon.

– Bisysslan bedömdes inte förhindra arbetsuppgifter, inte vara förtroendeskadlig och inte konkurrera med arbetsgivarens arbetsuppgifter. Istället är det en bisyssla som är bra för Vellinge kommun och ger bra publicitet.

– Jag vet även att utbildningschefen muntligen sa att det här kan stimulera lärare i vår organisation, snarare än skada, fortsätter Charlotte Sjödahl.

Charlotte Sjödahl vill inte ge någon kommentar på hur hon ser på kritiken som hävdar att influencerläraren skadar förtroendet för lärarkåren. 

Resumé har sökt Rickard Nordström för en kommentar.

Även polisen Patrik Widell kombinerar sin offentliga anställning med att vara influencer. Han driver ett av Sveriges mest populära Tiktok-konton, @cfpatrik, med nästan 350 000 följare. Han arbetar som polis, vilket framgår av hans användarbeskrivning, där det står ”Patrik Widell Tiktokpolisen”.

Patrik Widell startade kontot efter att hans barn började använda plattformen. Han menar att det är självklart att poliser ska få ha ett konto på Tiktok.

– Polisen ska vara närvarande på sociala medier, där allmänheten finns, säger han, och understryker att kontot är hans privata och inte ett officiellt konto.

På kontot framgår det tydligt att Patrik Widell är polis. Utöver användarbeskrivningen har han sedan den 1 juli lagt ut 39 klipp där han bär polisuniform.

Har din arbetsgivare haft synpunkter på det? 

– De uppmuntrar att vi är på sociala medier så jag har bara hört positivt. 

Patrik Widell tjänar pengar både på Instagram, där dryga 50 000 följer honom, och på Tiktok, genom att göra reklamsamarbeten.

Hur ställer sig Polisen till det?

 – Det är inget jag kopplar ihop med Polisen. Jag skulle inte ha på mig polisuniform i ett samarbete, jag har aldrig gjort det i ett kommersiellt syfte.

Även om ett reklamsamarbete inte görs med polisuniformen på, så är det väldigt många inlägg med uniformen och det står ”Tiktokpolisen” i din beskrivning på Tiktok. Vad tänker du om att man kan koppla ihop Polisen med dina samarbeten?

–– Nej, det tror jag inte. Det är jag tydlig med att det inte är. Jag tycker att man kan göra den skillnaden.

I beskrivningen på Patrik Widells Instagram står det  ”endurance athlete and police officer”. Två träningsrelaterade varumärkens Instagramkonton är även taggade i beskrivningen. Vissa inlägg är märkta med ”betalt samarbete”, medan andra inlägg, som ser ut att kunna vara reklamsamarbeten - är omärkta. En träningsanläggning i Kroatien taggas och hashtaggas totalt elva gånger, utan att det märks som ett samarbete.

Var det ett samarbete?

– Nej.

Varför har du taggat träningsanläggningen elva gånger?

– Det är inget konstigt och jag tror att du hittar fler inlägg om du kollar längre ned i flödet då jag varit där fyra gånger. 

Hur mycket pengar Patrik Widell tjänar på sina sociala medier vill han inte uppge, men säger att det ”inte rör sig om stora pengar”.

Patrik Widell har ett aktivt kommentarsfält på Tiktok. Flera inlägg har hundratals kommentarer där många hyllar hans akrobatik, träning och utmaningar. Men vissa är kritiska. I samband med att Patrik Widell lägger upp en video från ett inslag när han medverkar i Expressen skriver en användare ”fast man får ju mindre respekt för polisen pga din videos”. Flera kommenterar även att Patrik Widell borde leta efter en försvunnen person ”istället”.  Användare frågar även om poliser får ha Tiktok.

– De som kommentarer detta är inte många, men de finns. De är förmodligen inte så insatta i Polisens arbete och de vet inte att vi har olika arbetsuppgifter.

Han menar att flera människor har hört av sig till honom och berättat att hans konto har nyanserat och förbättrat bilden av Polisen samt gjort att de är mindre rädda och har ett större förtroende för poliser.

Patrik Widell menar att han inte filmar i tjänst, utan på raster. I minst två inlägg syns polisbilar på Patrik Widells konto. I en video filmar han från passagerarsätet när polisbilen kör förbi en bilkö med sirener påslagna. Den videon menar han är ett undantag. 

Finns det riktlinjer från Polisen att man inte ska lägga upp saker från när man är i tjänst?

– Nej, det finns inte. Det man tänker på är att det inte ska förstöra någon utredning, eller vara några problem med sekretess. 

Finns riktlinjer att om man gör betalda samarbeten, att man inte får göra det iklädd polisuniform, stå vid en polisbil eller göra något annat kopplat till Polisen?

– Det finns inga sådana riktlinjer vad jag vet. Man jag har valt att inte göra så, jag vet inte hur andra gör.

Resumé hör av sig till Polisen för att se hur de ställer sig till att sina anställda är influencers och använder polisattribut i sitt innehåll. 

Jonas Beltrame-Linné är pressekreterare på Polisens nationella mediecenter.

– Varje anställd har rätt att uttrycka sina åsikter i olika forum, med de begränsningar som finns i lag. Man bör vara tydlig med om man uttrycker sig som representant för myndigheten eller som privatperson.

– I egenskap av arbetsgivare har Polismyndigheten dock rätt att bestämma över hur arbetsmaterial, utrustning och teknik som tillhör arbetsgivaren får användas. Med utgångspunkt i kraven på saklighet och opartiskhet anser Polismyndigheten generellt att uniform och polisbil i princip inte bör användas i sådana sammanhang där det kan uppfattas som att myndigheten gör avsteg från dessa principer, fortsätter han.

När Resumé frågar specifikt om ”Tiktokpolisen”, får vi svar av sektionschef vid Polisens kontaktcenter i Nässjö, Roger Löfgren.

Vad anser Polisen om att en polis med över 300 000 följare skriver ”Tiktokpolisen” i sin beskrivning på Tiktok, gör reklamsamarbeten och att polisuniformen används i 39 inlägg senaste halvåret?

– Att han kallar sig Tiktokpolisen har vi inga synpunkter på. Polisen har inte ensamrätt på ordet polisen, man kan som jämförelse kalla sig språkpolisen. Många poliser visar bilder från sitt arbete i sociala medier. Så länge som de följer sekretess och övriga riktlinjer för tjänsteutövning så är det tillåtet.

– Uniformen begränsar inte den enskildes rätt att uttrycka sig fritt. Samtidigt anser vi att det är viktigt att det är tydligt att det är den enskildes privata konto, vilket vi anser att det är i detta fall. Polisens anställda har rätt att berätta att de arbetar på Polisen och även att göra inlägg på sociala medier där de berättar att de arbetar på polisen. Eventuella reklamsamarbeten görs som en bisyssla och är inte kopplade till hans arbete på polisen, fortsätter Roger Löfgren.

Polisen skriver att ”Varje anställd har rätt att uttrycka sina åsikter i olika forum, med de begränsningar som finns i lag. Man bör vara tydlig med om man uttrycker sig som representant för myndigheten eller som privatperson”. 

Vad anser Polisen är att vara tydlig?

– I detta fall anser vi att det är tydligt att det är Tiktokpolisens privata konto. Ibland visar han bilder/filmer från sitt arbete som polis. Så länge som dessa följer sekretess och övriga riktlinjer för tjänsteutövning så är det tillåtet.

Resumé ställer ett antal följdfrågor till Polisen, som då ber att får återkomma för att låta sina jurister titta på frågorna.

Hur är dessa reklamsamarbeten inte kopplade till hans arbete på polisen, om han skriver ”Tiktokpolisen” i sin beskrivning och i 39 inlägg sedan 1 juli syns i polisuniform?

– I och med att det är ett privat konto så är det inte kopplat till Polismyndigheten, lyder mejlsvaret. 

Ni skriver att ”eventuella reklamsamarbeten görs som en bisyssla”. Anser ni att denna bisyssla är förenlig med 7 § i LOA?

– Bedömningar avseende bisysslor görs i varje enskilt fall. En bisyssla ska utövas så att den inte i något sammanhang kan leda till att Polismyndighetens anseende skadas. Enligt Polismyndigheten anses det inte vara förenligt med anställningen att i reklamsammanhang uppträda i polisuniform. 

Resumé frågar även om det är så att gränsen för vad Polismyndigheten anser vara förenligt med anställningen går vid att att en polis inte får bära polisuniform eller posera framför polisbil i det specifika inlägget som ett betalt samarbete görs, varpå juristerna hänvisar till föregående svar. 

Resumé frågar HR-avdelningen var gränsen går för vad som är förenligt med anställningen gällande betalda samarbeten, samt om HR-avdelningen gjort en bedömning av Patrik Widells bisyssla.

– Jag har precis pratat med HR-avdelningen och det finns en ansökan om bisyssla som inte är färdigbehandlad. Innan ärendet är färdigbehandlat kan vi inte svara på din fråga om bisysslan är förenligt med 7 § i LOA, svarar Stefan Marcopoulos, pressekreterare vid Polisens nationella mediecenter.

Axel Duberg

Reporter

axel.duberg@resume.se

Ämnen i artikeln:

Polisen

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.