Är du marknadschefen som borde differentiera dig tydligare från din närmsta konkurrent genom en miljöinspirerad annons nästa gång? Eller borde du kanske jobba hårdare med din "emotionella koppling" på facebook eller borde du rent av klippa ned ett par kortare versioner av din senaste kampanj för att med högre frekvens kunna nöta in den spontana kännedomen?

På nya Resumé Analys skärskådar vi varje vecka en ny bransch och gör relevant data tillgängligt för dig som läsare.