Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Delorean

9 saker du måste tänka på när ni väljer nytt CMS

Att välja rätt CMS (Content Management System) för webbpublicering kan vara avgörande för en organisations framtida digitala närvaro och framgångar. Det finns många system att välja mellan – med både för- och nackdelar – och det som ser ut som rätt väg framåt idag kan visa sig vara en återvändsgränd imorgon. Så hur gör man rätt? – Det finns inget perfekt CMS, men det finns ofta ett eller ett par som är bäst för ändamålet. Det är därför viktigt att göra en analys och ett aktivt val, säger Kalle Macklin som är Technical Director på Delorean och ofta rådgivare i CMS-val.

Publicerad: 10 maj 2022, 12:34


Kalle Macklin, Technical Director på Delorean.

Identifiera och prioritera era behov 
Delorean, som är CMS-oberoende och partner till de största CMS-leverantörerna, genomför alltid en CMS-analys innan de hjälper kunderna att göra rätt val. Att lista och prioritera nutida och framtida krav, behov och nödvändiga funktioner gör det enklare att identifiera vilket CMS-system som passar bäst. 

Läs mer om vad Delorean kan hjälpa ditt företag med

Börja med att välja vilka funktioner som är viktigast för din organisation – helt enkelt för att undvika en övermäktig lista där “allt” känns lika viktigt. Håll den till max 10 punkter, ungefär så här: 

1. Headless-stöd 
Vi börjar med den punkt som kanske är svårast att förstå för den som inte är tekniskt bevandrad: Är Headless-teknik ett viktigt krav i ert val av CMS? 

Headless är det moderna sättet att bygga webbsidor idag. En av flera fördelar är en säkrare och snabbare webb genom att CMS-lösningen är separerad från de sidor som besökaren ser. En annan fördel är större möjligheter att skicka innehåll från CMS:et till flera olika kanaler, till exempel webb och app. 

Så om din organisation önskar en modern och snabb webblösning – välj ett CMS som är anpassat för headless. Men om ni endast behöver en enklare informationssida, så kanske inte behovet är lika stort. 

2. Redaktörsvänligt 
Vår erfarenhet är att de flesta moderna CMS är användarvänliga för företagets redaktörer – men det finns vissa punkter som skiljer dem åt. Det kan vara viktigt att kunna ge olika behörigheter till olika delar av organisationen som ett enklare CMS, till exempel Wordpress, inte har lika bra stöd för. Sitevision, ett vanligt CMS hos kommuner och myndigheter, är däremot byggt för de krav som den typen av organisationer ställer. Om din organisation kräver olika behörigheter – identifiera ett CMS som klarar detta på ett enkelt sätt. 

3. Språkhantering 
Ska sidan finnas på flera språk? Även här erbjuder olika CMS olika möjligheter. Vissa har inbyggd språkhantering som grund, medan andra saknar denna inbyggda funktionalitet för språkhantering och kräver extra utveckling – och extra kostnader – för att det ska bli bra. På den här punkten är det viktigt att tänka framåt i tiden – även om ni inte behöver flera språk idag. 

4. Hosting 
Vill ni hosta lösningen själva eller söker ni en molnlösning där CMS-leverantören tar hand om hosting? Det kommer fler och fler lösningar på marknaden där hosting ingår i CMS-leverantörens åtagande. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. Ert val av lämplig hostingmiljö bör baseras på en analys av era tekniska behov. 

5. Integrationer och API:er 
Närvaro på nätet går mot att bli en självklar, strategisk och integrerad del av den digitala infrastrukturen för så gott som alla företag och organisationer. Om er webblösning kräver någon typ av integrationer kan det ha stor betydelse för valet av CMS. Exempel på integrationer kan vara koppling mot butik, bildbank, betalsystem, CRM-system, bokningssystem, dokumentsystem, med flera. Finns det redan färdiga lösningar för att koppla ihop externa system med webben i CMS:et, eller måste ni bygga dem själva? Det råder stora skillnader mellan olika CMS-system på just denna punkt. 

6. Formulärhantering 
Formulär kommer in i nästan alla projekt på ett eller annat sätt. Ett behov av avancerade funktioner för hantering av formulär kan också styra valet av CMS. Frågor som vi ställer oss när vi utvärderar ett CMS är: Hur enkelt är det att lägga upp nya formulär? Hur kan de modifieras på det sätt som vi önskar? Hur kan de knytas till olika hanteringsflöden, dvs hur kan den data som kommer från formuläret hanteras? 

7. Modifieringsmöjligheter 
Om det krävs specialanpassningar av CMS:et för att din organisation ska säkerställa en bra kundupplevelse så måste ni även ta med detta i utvärderingen. Hur stora möjligheter finns i respektive CMS för att bygga specialanpassningar av admingränssnittet? Kan CMS:ets admingränssnitt anpassas med nya fält och nya funktioner utan större problem? Vissa CMS är mindre lämpade för att bli modifierade, medan andra är bättre anpassade för out of the box-lösningar. 

8. Framtidssäkert och trygghet 
Säkerställ att det CMS ni väljer är framtidssäkert. Ur den nuvarande produktens synvinkel – dvs att den ska finnas på marknaden de närmaste 3-4 åren – men också utifrån att produkten kommer att utvecklas och uppdateras. Många organisationer har gjort misstaget att satsa på CMS-versioner som uppnådde end of life redan inom ett par år. 

Det är också viktigt att säkerställa att det finns teknikpartners på er marknad som kan arbeta med det CMS som ni väljer. Undvik att bli uppbundna till några få utvecklare – satsa på en framtid där ni har frihet att kunna välja en annan teknikpartner. 

9. Ekonomi 
Grovt sett kan man dela in CMS i två kategorier: De som man betalar en avgift för att få använda, sk proprietära CMS (t ex Sitevision och Optimizely). Och de CMS som har en öppen källkod och som i grunden är kostnadsfria (t ex Wordpress). Men notera att även kostnadsfria CMS:en ofta har plugins som man måste använda och betala för. 

Ta också i beaktning att vissa CMS kräver längre utvecklingstid än andra – vilket i högsta grad påverkar budgeten, och att de öppna, kostnadsfria CMS-lösningarna kräver en större säkerhetsbudget i form av kontinuerliga uppdateringar. Det är oftast dessa CMS som utsätts för attacker av olika slag. 

Vanliga CMS som brukar komma med i en utvärdering
Det finns en uppsjö av CMS som ni kan ta med i en utvärdering. Här är några av de vanligast förekommande: 

● Umbraco 
● Sitevision 
● Optimizely (fd Epi) 
● Contentful 
● Craft CMS 
● Wordpress 
● Strapi 
● Drupal 

Gör prioriteringarna först i en workshop
Det finns förstås fler punkter som kan påverka ert val av CMS. Deloreans rekommendation är därför att ni börjar med att genomföra en grundlig analys av era faktiska behov.

Genomför en workshop där ni tar fram vilka punkter som är viktigast – gärna med inspiration från punkterna ovan. Författa ett besiktningsprotokoll innan ni går in i val av CMS. Om ni känner att ni saknar nödvändig kunskap så hjälper Delorean er gärna. 

Delorean hjälper idag stora och medelstora företag med UX, strategi och teknik inom digitala projekt. Läs mer på delorean.se

delorean.se

Texten är en annons från Delorean