Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag16.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Innehåll från Inspio.se

Så lyckas du med examinationer, prov och läxor i gymnasiet

I det svenska gymnasiet läser man flera olika ämnen och i nästan alla förekommer examinationer, prov och läxor. De kan utformas på lite olika sätt beroende på kurs, program och skola men det finns en del gemensamma nämnare.

Publicerad: 9 december 2020, 12:58


Ta hjälp av andras anteckningar

Genom tjänsten inspio.se blir det möjligt för gymnasiestudenter att ta del av andras studieanteckningar samt en hel del andra verktyg. Om man varit sjuk eller missat en del i skolan är det här perfekt. Det kan också vara en bra lösning om man inte helt förstår det som tas upp på en viss lektion, eller om man lider av till exempel dyslexi som gör att man har svårt för att läsa eller skriva.

Muntliga prov och examinationer

Ibland förekommer muntliga examinationer och prov. Det kan handla om att läraren ställer frågor och sedan får eleverna svara i turordning eller genom handuppräckning. Många elever kan tycka att det här är lite pinsamt. Speciellt om förhöret sker i större grupp. Elever som har svårt för att uttrycka sig i skrift brukar kunna få muntliga examinationer i nästan alla lägen.

Skriftligt prov i skolan

Den kanske allra vanligaste provformen är skriftliga prov som görs på plats i skolan. Eleverna får ett häfte eller papper med frågor, mattetal eller liknande och det ska sedan besvaras på samma papper eller på ett annat sådant. I regel får inga böcker eller andra verktyg användas. Det finns dock vissa undantag. Ibland kan man till exempel få ha en linjal eller en miniräknare. Det beror dock på provets innehåll.

Hemläxa

En hemläxa ligger oftast inte till grund för en elevs betyg utan det är snarare ett sätt för läraren att se hur eleven ligger rent kunskapsmässigt. Läxan kan vara digital eller på ett vanligt papper. I regel är det olika frågor som eleven ska besvara. Läxan kan också vara att man ska recensera eller läsa en bok, att man ska skriva om en tidningsartikel eller liknande.

Hur kontrolleras fusk?

När det gäller läxor, prov och examinationer kontrolleras fusk på olika sätt. Om det rör sig om prov som görs i ett klassrum tittar en lärare på klassen. Om det syns att en elev försöker titta på andras prov kan denne få sitt prov rivet. Är det så att läraren kan misstänka att eleverna fått tag i facit till provet kan också provtillfället göras om. Gäller det en digital läxa går den ofta igenom olika program som jämför dokumenten mot andra sådana. Då kan man snabbt se om en eller flera elever kopierat saker andra skrivit. Om så sker kan eleven få en varning eller bli avstängd.

Om man missar en examination?

Om man missar en examination för att man är sjuk får man i regel göra om den vid ett annat tillfälle. Ibland kan det också finnas möjlighet att göra examinationen på distans. Man kan ibland också få göra examinationen tidigare om man av någon anledning vet att man ska vara ledig när det ordinarie datumet är. Om man inte har giltiga skäl kan det dock finnas en risk att man blir underkänd på sin examination.

.

Texten är en annons från Inspio.se