Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag11.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Innehåll från Samuelssonsrapport.se

Samuelssons Rapport listar de bästa aktierna

Världens börser växer som aldrig förr. Sedan det kraftiga börsfallet i samband med utbrottet av Covid-19 i mars 2020 har Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 ökat med nästan 36 %. Tittar man till Stockholmsbörsens index över samtliga bolag har ökningen varit ännu högre, ca 46 %. Enskilda aktier har rusat flera hundra procent sedan bottennoteringen den 23 mars 2020. Liknande förändringar av andra länders aktieindex kan noteras världen över. Hur kommer det sig då att börsen har gått så bra mitt i en brinnande kris? Och hur ska man se på börsläget framöver?

Publicerad: 2 Mars 2021, 14:03


Nedstängda länder och minskad konsumtion

Många länder valde till följd av Covid-19 att helt stänga ned samhället under en period för att begränsa smittspridningen. Konsumtionen minskade drastiskt och många företag har sedan dess gått på sparlåga. En del har till och med tvingats lägga ner sin verksamhet. En tydlig tendens har dock kunnat noteras; människor har inte låtit pengarna sitta still på bankkontot utan har istället valt att investera stora delar av sitt kapital på börsen. Nischbanker som Avanza och Nordnet har sett en kraftig ökning i antal kunder sedan pandemin bröt ut, och riskviljan verkar ha ökat i takt med börsen. Ser man börsraset som en tillfällig överreaktion av marknaden är det också lätt att inse att vändningen kommer och att man då kan tjäna pengar.

Förväntningar på framtiden styr börspsykologin

Man brukar säga att beteendet på aktiemarknaden baseras på framtida händelser. Förväntningarna på hur bolagen kommer utvecklas i framtiden styr alltså investeringsbesluten. Även om börsen vände kraftigt nedåt under mars 2020 förväntade sig många att nedgången var tillfällig och att bolagens framtida värden fortfarande var bestående. Att många valde att satsa på att investera i nedgången bidrog med stor sannolikhet till den snabba återhämtningen.

Den enorma satsningen på ekonomiska stimulanser har också hjälpt till att elda på börsutvecklingen. Detta bidrar till förväntningar om nya stimulansåtgärder om det skulle krävas, vilket gör att riskviljan hos investerare ökar. Ytterligare en bidragande faktor till ökningen på världens börser är det låga ränteläget. Företagens förväntade framtida vinster blir mer värda ju lägre räntan är, samtidigt som investeringar i räntebärande värdepapper inte blir lika attraktiva.

Aktier att satsa på under 2021

De bolag som hittills har gått vinnande ur krisen har som mest ökat med över 700 % sett över en treårsperiod. Dessa aktier som gått allra bäst återfinns på Stockholmsbörsens småbolagslista. Även om småbolag generellt ökar mer än större bolag, är de också förenade med högre risk jämfört med investeringar i större och mer stabila bolag. Ser man till Stockholmsbörsens storbolagslista hittar vi spelbolaget Evolution Gaming i topp med en ökning på 480 % på tre år.

Samuelssonsrapport.se har listat de bästa aktierna att satsa på under 2021, det kommer troligen fortsatt vara en del av de som ökat mest under 2020. Just spel- och teknikbolag har gått vinnande ur krisen, och spelbranschen har verkligen gynnats av hårda restriktioner och nedstängningar som tvingar folk att vara hemma i större utsträckning än innan. Många tror att spelvanorna fortsatt kommer hänga i även när restriktionerna lättar, och får man tro denna teori kommer vi se fortsatta ökningar i bolagen som gått bra under pandemin.samuelssonsrapport.se

Texten är en annons från Samuelssonsrapport.se