Vad är Resumés Nätverk?
Resumé Nätverk är ett oberoende chef- & kompetensnätverk för ledare inom marknad och kommunikation där erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och ett innovativt tankesätt står i centrum.
Resumés marknads och kommunikationsnätverk skapades för att ge ledare och specialister en plattform samt ett sammanhang att växa i, utmanas och utbyta erfarenheter för att skapa bättre resultat och ökad kompetenshöjd.
Kombinationen av nedan är hur Resumés nätverk genererar ett unikt värde.
Aktivt erfarenhetsutbyte: Lära av gruppens lyckanden och misslyckanden, inte uppfinna hjulet på nytt.
Personlighetsutveckling: Fokus på ökad självinsikt, kommunikation och ledarskap.
Professionella nätverksledare: Som har lång erfarenhet som matchar gruppens profil.
 
Nätverket hur går det till?
Med nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenhet på en hög nivå, samt stärka och utveckla din kompetens inom ditt ledarskap och specialistområde.
Din personliga grupp är ett konfidentiellt forum där dina erfarenheter samt utmaningar kan diskuteras med andra på din professionella nivå. För att säkerställa förtrolighet tillåts inte konkurrensförhållanden i grupperna.
 
Alla våra grupper leds av professionella och erfarna nätverksledare, som modererar gruppen, säkerställer värdet både under och mellan mötena, och fokuserar på gruppen och din utveckling yrkesmässigt samt i ditt ledarskap.
Vi håller också evenemang som seminarier och utbildningar vid sidan av nätverket.

Kan man dela på ett medlemskap?
Eftersom våra nätverk bygger på personliga relationer är medlemskapet personligt och kan inte delas.

Hur matchar vi grupperna?
Grupperna består av 18 chefer eller specialister.
Våra nätverksgrupper är noggrant ihopsatta enligt deltagarnas profiler för att varje representant ska matcha gruppens nivå av ledarskap och kompetentes område samt för att undvika all konkurrensförhållanden.
 
Moderatorer
Våra nätverksledare kommer från ledande positioner i affärslivet som matchar gruppens profil.
 
Vilket ämnen tas upp och hur?
Nätverksgruppens medlemmar bestämmer själva gruppens strategiska höjd och ämnen, vilka ofta är formade kring trendspaning och medlemmarnas specifika behov. ”Rundabordssittning ger alla medlemmar i gruppen möjlighet att få nätverksgruppens input på aktuella utmaningar, och djupgående problem får extra tid. Information som delas i gruppen stannar i gruppen, vilket bygger en hög grad av förtrolighet och ömsesidig respekt. Externa talare bjuds kontinuerligt in, när gruppen lyfta ett specifik ämnen.
 
Vart hålls mötena?
Mötena hålls centralt antingen i Resumés lokaler centralt i Stockholm, eller genom värdskap på medlemmarnas arbetsplatser.
 
Hur många möten?
Antalet fysiska mötena varierar mellan grupperna. De flesta möts fem till sex gånger per år halvdagar där gruppen bestämmer datum. Utöver gruppmötena träffas vissa av våra medlemmar på konferenser och seminarier under året.


Grupper

Marknadschefer 

Kommunikationschefer

Brand Managers


Har du förslag på grupper?
Vänligen kontakta projektledare
Daniel Linde
daniel.linde@resume.se
073 558 49 35

Kontakt

Frågor om medlemskap

Daniel Linde
daniel.linde@resume.se
Projektledare Resumé
073-558 49 35
www.resume.se

För frågor om innehåll och moderatorer

Mathias Kallio
Affärsområdeschef Resumé
0708-411 409
www.resume.se

Moderatorer

Helene Schöldsten
helene.scholdsten@resume.se
LinkedIn

Kommunikationschef & coach.

Stefan Melin
stefan.melin@resume.se
LinkedIn

Konsult inom organisation- och kommunikationsutveckling.