Vad är Resumés Nätverk?
Resumés Nätverk är ett oberoende chef- & kompetensnätverk för ledare inom marknad och kommunikation där erfarenhetsutbyte, nya synsätt och de enskilda ledarskapet är i fokus.
Resumés marknads och kommunikationsnätverk finns för chefer och specialister med en utgångspunkt att medlemmar skall utvecklas, utmanas och utbyta erfarenheter för att skapa bättre resultat och ökad skicklighet.

Detta gör Resumés marknads och kommunikations nätverk sällsynt.

Aktivt erfarenhetsutbyte: Lära av gruppens genombrott och misstag, inte behöva uppfinna hjulet på nytt.

Kopplingen till tidningen: Vi förser gruppen med aktuella nyheter, seminarier och konferenser som är relevanta för medlemmarna                                   

Personlighetsutveckling: Fokus på ökad självinsikt, kommunikation, lärdom och ledarskap. 

Professionella nätverksledare: Som har lång erfarenhet inom marknad och kommunikation.   

Den lilla matchade gruppen: Medlemmar går igenom en matchningsprocess och på så sätt lägger vi på Resumé grunden för bästa möjliga utbyte gällande kompetens och erfarenhet.    

Nätverket hur går det till?
Med nätverket får du möjlighet att utbyta erfarenhet på en hög nivå, samt stärka och utveckla din kompetens inom ditt ledarskap och specialistområde.
Din personliga grupp är ett konfidentiellt forum där dina erfarenheter samt utmaningar kan diskuteras med andra på din professionella nivå. För att säkerställa förtrolighet tillåts inte konkurrensförhållanden i grupperna.
 
Alla våra grupper leds av professionella och erfarna nätverksledare, som modererar gruppen, säkerställer värdet både under och mellan mötena, och fokuserar på gruppen och din utveckling yrkesmässigt samt i ditt ledarskap.
Vi håller också evenemang som seminarier och utbildningar vid sidan av nätverket.

Kan man dela på ett medlemskap?
Eftersom våra nätverk bygger på personliga relationer är medlemskapet personligt och kan inte delas.

Hur matchar vi grupperna?
Grupperna består av 18 chefer eller specialister.
Våra nätverksgrupper är noggrant ihopsatta enligt deltagarnas profiler för att varje representant ska matcha gruppens nivå av ledarskap och kompetentes område samt för att undvika all konkurrensförhållanden.
 
Moderatorer
Våra nätverksledare kommer från ledande positioner i affärslivet som matchar gruppens profil.
 
Vilket ämnen tas upp och hur?
Nätverksgruppens medlemmar bestämmer själva gruppens strategiska höjd och ämnen, vilka ofta är formade kring trendspaning och medlemmarnas specifika behov. ”Rundabordssittning ger alla medlemmar i gruppen möjlighet att få nätverksgruppens input på aktuella utmaningar, och djupgående problem får extra tid. Information som delas i gruppen stannar i gruppen, vilket bygger en hög grad av förtrolighet och ömsesidig respekt. Externa talare bjuds kontinuerligt in, när gruppen vill lyfta ett specifik ämnen.
 
Vart hålls mötena?
Mötena hålls centralt antingen i Resumés lokaler centralt i Stockholm, eller genom värdskap på medlemmarnas arbetsplatser.
 
Hur många möten?
Antalet fysiska mötena varierar mellan grupperna. De flesta möts fem till sex gånger per år halvdagar där gruppen bestämmer datum. Utöver gruppmötena träffas vissa av våra medlemmar på konferenser och seminarier under året.

Medlemsavgift : 25 000:- ex moms 

Resumé Nordens största tidning inom marknadsföring, kommunikation och medier. Vi har sedan 1948 försett branschen med nyheter och fördjupad information.

 

Exempel på bolag som sitter med i Resumés nätverk:


Grupper

Aktiva Grupper

Marknadschefer Grupp 1 

Marknadschefer Grupp 2 

Kommunikationschefer

 

Kommande Grupper 2019 Q2

Marknadschefer Grupp 3

Brand Managers

CRM Managers


Har du förslag på grupper?
Vänligen kontakta projektledare
Daniel Linde
daniel.linde@resume.se
073 558 49 35

Kontakt

Frågor om medlemskap

Daniel Linde
daniel.linde@resume.se
Projektledare Resumé
073-558 49 35
www.resume.se

För frågor om innehåll och moderatorer

Mathias Kallio
Affärsområdeschef Resumé
0708-411 409
www.resume.se

Moderatorer

Helene Schöldsten
helene.scholdsten@resume.se
LinkedIn

Kommunikationschef & coach.

Stefan Melin
stefan.melin@resume.se
LinkedIn

Konsult inom organisation- och kommunikationsutveckling.