Moderator: Helene Schöldsten

Kommunikationschef & coach. Har 25 års strategiskt erfarenhet från IT branschen med 18 år på Microsoft inom kommunikations och affärsplanering. Arbetat internationellt i USA i 6 år. Senaste 8 åren har Helene arbetat som Client Service Director på olika byråer med fokus på digitalt. 

Medlemsprofil - du jobbar som Brand Manager eller Senior Brand Manager på stort eller medelstort bolag och ansvarar för ett eller flera varumärken.

Exempel på teman

- Digital innovation och produktutveckling

-Kommunikationsstrategi

-Karriärvägar

-Nätverksmöjligheter 


Uppstartsmöte: 
November 2018

Medlemsavgift:
25 000 / år 

Ansökan om medlemskap