Moderator: Stefan Melin

Konsult inom organisation- och kommunikationsutveckling sedan tidigt 2000-tal med fokus på media, IT och telekom. Stefan har också mer än 15 års operativ erfarenhet från mediebranschen, bl.a. från dagspress och mediebyråer.

Medlemsprofil – du är marknadschef eller marknadsdirektör med personalansvar på stort eller medelstort bolag.

Exempel på teman

-Konvertering

-Byråsamarbeten

-Mätning/uppföljning

-Beslutsunderlag till styrelse/ledningsgrupp


Uppstartsmöte: 
September 2018

Medlemsavgift:
25 000 / år 

Ansökan om medlemskap