Kings chefredaktör Per Nilsson.

Killtidningssegmentet är inne i en negativ trend – tidningar som Café, Slitz och Moore har tappat stort i räckvidd, och i förra veckan blev det klart att FHM skrotas i Sverige.

Men King, som ges ut av Egmont Tidskrifter, ser ljust på sin situation. Inriktningen på mode i stället för utvikningstjejer har visat sig lyckosam och tidningen har klarat sig bra i kampen om de manliga läsarna.

Annonsmarknadens efterfrågan uppges vara stor, och stärkta av den senaste Orvesto-mätningen där King noteras för 102 000 läsare har nu tidningsledningen beslutat att öka utgivningstakten från 10 till tolv nummer under 2008. 

– Den svenske mannens efterfrågan på kontinuerlig inspiration och information inom modets och stilens värld ökar ständigt, något som våra framgångar på såväl upplage- som läsarsidan vittnar om. Detta gör att en ökad utgivningstakt känns som en naturlig del i den ständiga utvecklingen av varumärket King, säger chefredaktör Per Nilsson, i ett pressmeddelande.

Kings TS-upplaga är 28 100 exemplar.

– Året har varit mycket bra ur annonsperspektiv, vi har tvingats öka antalet annonssidor i de flesta av våra utgåvor, och har vid upprepade tillfällen tvingats tacka nej. Genom att gå upp till tolv utgåvor hoppas vi att kunna undvika det, säger marknadschefen Jenny Kaiser.