Agneta Lindblom Hulthén. Foto: Leif R Jansson / SCANPIX.

I går kväll röstade riksdagen igenom den hårt kritiserade FRA-lagen. SJF:s ordförande Agneta Linblom Hulthén demonstrerade under gårdagen utanför riksdagshuset, i ett sista försök att påverka lagstiftarnas ställningstagande till det återremitterade förslaget.

Om FRA-lagen säger hon:

– Den innebär att grunden för svenska folket att meddela sig till journalister rycks undan. Dessutom raseras möjligheten till vad grundlagen lägger oss jornalister att alltid göra: att skydda våra källor.

– Det här är inget paradigmskifte, utan en förändring som har pågått under hela 2000-talet och gradvis smugits på svenskarna.

Som exempel nämner hon krav på medborgarna att bevisa sin oskuld, lagarna om telefonavlyssning, polismäns möjlighet att uppträda med skyddad identitet på redaktioner.

– På min blogg har jag listat flera exempel på hur lagstiftarna våldfört sig på både grundlagen och meddelarfriheten.

SJF har redan begärt förhandlingar med flera större medieföretag för att komma fram till hur meddelarskyddet ska kunna stärkas. Förbundet har också gått ut med rekommendationer till sina medlemmar.

– Vi har lagt ut material på webbplatsen som visar hur man ska kryptera material.

Tidningsutgivarnas chefsjurist Per Hultengård uppmanar de medieföretag som har servrar utomlands att flytta dem och se över rutinerna.

24 av 46 undersökta medieföretag har mejlservrar eller spamfilter utanför landets gränser. Deras mejltrafik kommer regelmässigt att filtreras av FRA, liksom en stor andel mejl till tidningarna från avsändare med e-postkonton hos operatörer med utländska servrar.

Vad gör TU nu?
– Vi komemr att uttrycka vårt missnöjde. Och vi ska analysera vad det innebär för medlemsföretagen. Vi ska informera dem och uppmana dem att se över rutinerna, säger Per Hultengård.

Journalistförbundet kräver nu att en "sanningskommission" tillsätts.

– Sverige behöver en sanningskommission för att undersöka de lagbrott som vi kan befara att FRA begått, säger Agneta Lindblom Hulthén. Det är orimligt att i efterhand via lag bekräfta olagligheter.

Läs mer i dagens pappersutgåva av Resumé. Fyra sidor om FRA-lagen och dess konsekvenser.