Dela sidan:

– Den konjunkturkänsliga platsannonseringen är en av de främsta förklaringarna till dagstidningarnas minskade annonsintäkter. Minskningen med 40 procent under ett kvartal är i nivå med konjunkturnedgången 2001, säger Fredrik Rogberg, branschanalytiker på TU.

Platsannonsvolymen hos dagspressen är en tydlig konjunkturindikator. Under förra konjunkturnedgången började raset 2001 och hämtade sig inte förrän slutet av 2004.

Tidningarna fick sedan några år med tillväxt av annonskategorin, men i slutet av våren började marknaden vika och nu är raset ett faktum. Under fjärde kvartalet var volymen 40 procent lägre än samma period 2007.

Platsannonseringen är en mycket viktig intäktskälla för dagspressen.
– Under 2007 uppgick vårt estimat på platsannonsintäkterna till cirka 1,28 miljarder kronor. Under helåret 2008 estimeras de till 1,15 miljarder. Det innebär en minskning med runt 130 miljoner, av vilken cirka 100 miljoner kan härledas till sista halvåret, och än mer sista kvartalet, säger Fredrik Rogberg.

Övrig eftertextannonsering klarade sig bättre med en nedgång på 8 procent. Annonseringen i den redaktionella delen av morgonpressen ökade med 3 procent. Statistiken bygger på annonsvolym från 80 dagstidningar och sammanställs av TU.Dela sidan: