Den näst sista förstasidan av The Rocky Mountain News.

Amerikanska dagstidningars ekonomi är katastrofal. Annonsflykten till eftertextannonsering som Craigslist har åderlåtit ekonomin i flera år och den finansiella krisen har gjort resten.

Sedan i december har 33 amerikanska tidningar sökt skydd från konkurs genom så kallad Chapter 11-lagen. Mest känd är koncernen Tribune som bland annat äger Los Angeles Times, en av USAs största tidningar. Den senaste var Philadelphia Inquirer som i förra veckan fick ställa in betalningarna.

I tisdag meddelade tidningskoncernen Hearst att man planerar kraftig kostnadsnedskärning på San Francisco Chronicle, norra Kaliforniens största dagstidning, efter förluster på 50 miljoner dollar 2008. Men om inte besparingarna kan sjösättas inom några veckor ska tidningen läggas ned eller säljas.

Alternativet att sälja är mer eller mindre ett ickealternativ i dag eftersom intresset för att köpa amerikanska dagstidningar är minimalt. Tidningskoncernen EW Scripps har sedan i december haft sin tidning The Rocky Mountain News till salu efter en längre tids förluster. Men inte hittat någon köpare. Så i dag läggs tidningen ned efter 150 års utgivning.

Tidningen har en upplaga på 255 000 exemplar och en söndagsupplaga på 700 000.