Dela sidan:

En fråga i undersökningen

I undersökningen, som är gjord av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer, har 196 marknadschefer berättat hur de ser på effektiv marknadsföring.

92 procent har svarat att de tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att följa upp sin marknadskommunikation. På frågan om de sätter upp mål för sina kampanjer svarade dock endast 76 procent ja och 18 procent uppgav att de inte sätter upp några mål alls. 6 procent svarade att de inte vet. Av de som svarade att de sätter upp mål var ökad försäljningsvolym det vanligaste målet. 53 procent angav detta. Därefter följer ökad kännedom samt förbättrad attityd/image.

På frågan hur de ställer sig till att förtesta sin kommunikation var lite mer än hälften av de som svarade positiva till det. Endast en av tre gör det dock. På frågan till varför de inte förtestar kommunikationen svarade en tredjedel tidsbrist. För dyrt och annat uppgavs också.

Hela 71 procent av de tillfrågade marknadscheferna var positiva till att eftertesta kommunikationen. 71 procent var mycket positiva eller ganska positiva till detta. Men endast 20 procent uppgav att de faktiskt gör det alltid eller ofta efter en kampanj. Även här var tidsbrist den vanligaste orsaken till att det inte blir av.

Undersökningen genomfördes under september till november 2008. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur målgruppen ställer sig till begreppet ”Effektiv marknadskommunikation”. Enligt Novus var dock svarsfrekvensen mycket låg vilket innebär att svaren kanske inte är helt representativa för gruppen marknadschefer.Dela sidan: