Dela sidan:

truefalse

Bonnier plockar hem all nordisk administration till Stockholm.

Bonnierkoncernen har historiskt satt en ära i att arbeta decentraliserat med stor frihet för dotterbolagen att utforma sina affärer. Men frihetens pris har varit att många gör samma sak på olika ställen.
– 2007 inledde vi en förstudie som visade att det finns mycket att göra, säger Göran Öhrn. Våren 2008 växlade vi upp projektet till den nor­diska nivån där vi har 80 procent av vår verksamhet. Det här beslöts alltså före den ekonomiska krisen.

Färre system
De system som nu ska samordnas i Stockholm är lönehantering, reseräkningar, leve­rantörsreskontra, kundreskontra (utom prenumeration), redovisning och rapportering.
– Helst vill vi komma ner till fyra fem system som hanterar löner, ekonomi och fakturor, säger Göran Öhrn. Vi ska välja systemleverantörer under hösten. Hela projektet kommer att ta uppemot tre år. Efter bokslutet nästa år börjar vi lyfta in verksamheter i de nya systemen och från 2012 ska allt vara fullt fungerande.
– Det är en komplicerad pro­cess med nya it-system som ska ha 160 gränssnittsanpassningar. Vi vet inte exakt var totalkostnaden hamnar, det beror på vilka system vi köper. Men vi räknar med att spara 50–60 miljoner per år. Satsningen ska betala sig på fyra år.

400–500 berörs
200 heltidstjänster arbetar med de berörda systemen, men många bara deltid. Sanno­likt berörs 400–500 Bonnieranställda i Norden av förändringarna.
– Vi räknar med att drygt 120 personer ska arbeta med systemen på plats i Stockholm. Vi ska handla upp lämplig lokal under hösten.

Verksamheten kommer att drivas som ett aktiebolag, Bonnier Business Services, som ska sälja tjänsterna inom koncernen och drivas med självkostnadsprincipen.

Men planerna har väckt oro bland dotterbolagen, där nyckelmedarbetare riskerar att se sig om efter andra jobb.
– Jag har mött blandade reaktioner, medger Göran Öhrn. Klart att det finns en rädsla på många håll. Men vi kommer i förekommande fall att erbjuda medarbetare att flytta med till BBS.

En av de första att informera om de nya planerna var Sydsvenskan, där ett tjugotal personer berörs:
– Givetvis är det skönare att ha resurserna vid sin sida, säger vd Johan Ståhl. Jag kan lida med vår personal, men från ett koncernperspektiv är det rätt. Vi ville informera personalen tidigt, även om det är tråkiga besked och vi inte har alla svaren ännu.

De flesta stora medie­koncerner har redan, eller arbetar med central administration, till exempel MTG, Schibsted och Stampen.Dela sidan: