Dela sidan:

Det är landsortspressen som går fram på nätet. Deras annonsintäkter ökade med sju procent under sista kvartalet. Storstadstidningarnas annonsintäkter på nätet hamnade på samma nivå som 2008.

– Det sker en vändning i utvecklingssiffrorna för fjärde kvartalet och morgontidningssajterna är uppe i toppnoteringar avseende kvartalsvisa annonsintäkter på nätet. Dessutom beror inte fjärde kvartalets positiva tillväxt på en jämförelse med dåliga siffror från föregående år eftersom dagstidningssajterna växte kontinuerligt ända fram till årsskiftet 2008/2009, säger Fredrik Rogberg, branschanalytiker på TU i en kommentar.

Totalt drog de svenska tidningarna in 136 miljoner på webbannonser. Av de tog storstadspressen 88 miljoner. Men dagspressens andel av nätkakan minskar. Den totala internetannonseringen ökade med 2,5 procent under 2009. Samtidigt tappade tidningarna 12 procent.Dela sidan: