truefalse

Sveriges Mediebyråers vd Staffan Slörner vill inte ha Mediaview som medlem. Företaget uppfyller inte organisationens krav. Foto: Rickard Kilström.

Mediaview bildades 2008. Företaget räknar med att omsätta 20 miljoner kronor i år och nästa år ska omsättningen fördubblas.

Mediaview har sökt medlemskap hos Sveriges Mediebyråer, men får nobben. Det finns framför allt två skäl:
– Det handlar inte om ­religiösa frågor. Mediaview blir aldrig medlem så länge moderbolaget Marknadsmedia ger ut bilagor. Våra medlemsföretag får inte äga positioner i en kanal. Då kan man inte kalla sig oberoende medierådgivare, säger Staffan Slörner, vd på Sveriges Mediebyråer.

De senaste tre åren har Skandinavisk Marknads­media gett ut omkring 150 bilagor i print och på Media­views webbplats framgår att företaget är en del av Marknadsmedia.

Det andra skälet är att ­företaget endast erbjuder medierådgivning inom det digitala området. Sveriges Medie­byråer kräver rådgivning för alla kanaler:
– För oss handlar det om våra stadgar och etiska regler och vad vi har sett är det svårt för Mediaview att leva upp till dem, säger Staffan Slörner.

Det är inte bara inom dessa områden som Mediaviews roll ifrågasätts. Företaget har bland annat ingått avtal med 118 100 och 121.nu.

Livets Ord har ägarintressen i båda bolagen, enligt källor till Resumé:
– Med tanke på att Media­view har en massa Livets ­Ordare i bolaget och ­Livets Ord har ägarintressen i ­katalogtjänster som 118 100 och 121.nu kan man fråga sig i vems ficka pengarna hamnar, säger en källa.

Resumé har talat med en avhoppad Livets Ordare. Han identifierar en rad medlemmar hos både Mediaview och Marknadsmedia. Media­views vd Magnus Hasselteg bekräftar att koncernen har 20-talet Livets Ordare anställda, varav 7 inom Media­view.
– Du kan fråga vilken ­företagare som helst i Uppsala. Det är allmänt känt att Livets Ordare är duktiga och pålitliga människor, säger han.

Han menar att det fungerar bra då Livets Ordarna har ­föreläsningar och liknande på förmiddagen och kan ägna eftermiddagarna åt försäljning åt Mediaview:
– För ett par år sedan hade Marknadsmedia och Hitta.se en rekryteringskampanj som bland annat vände sig mot ­Livets Ords universitet. Men jag vill poängtera att Media­view inte tillhör Livets Ord, säger Magnus Hasselteg.

Han uppger att Mediaview startades av tre före detta Eniroanställda, bland annat Peter Borgström som i dag är ansvarig för Mediaviews storkundsavdelning. Marknadsmedia bjöds in som ­finansiär och på den vägen är det:
– Det stämmer att moderbolaget ger ut bilagor, men Mediaview är oberoende. Vi ger i princip endast rådgivning inom digitala området, säger Magnus Hasselteg.

Hur ofta ger ni kunderna rådet att gå hos 118 100 och 121.nu?
– Vår utgångspunkt är att avråda från att gå via dessa sajter. Så det är endast i ­undantagsfall. Vi brukar snarare föreslå Eniro och Hitta, säger Magnus Hasselteg.

Visserligen vill Mediaview bli medlemmar hos Sveriges Mediebyråer, men verksamheten står inte och faller med det:
– Vi skulle eventuellt kunna­ söka allianser kring print, ­radio och tv, men det är inget som diskuteras. Vi skulle även kunna avveckla relationen gentemot Marknadsmedia, men det lutar ändå åt att vi väljer att arbeta som tidigare, säger Magnus Hasselteg.