Dela sidan:

Diagrammet visar den tryckta dagspressens månadsvisa tillväxt jämfört med föregående år till och med september 2010.

2010 blev året då finanskrisens orosmoln skingrade sig på tidningsmarknaden. TU:s senaste månadsindex visar att framför allt storstadspressen har gjort en stark återhämtning under året, och gick i september återigen om landsortspressen.

Den tryckta dagspressens annonsintäkter ökade med 20 procent jämfört med samma månad 2009, morgon- och kvällstidningar inräknat.

– Dagspressen har nu haft tillväxt sedan februari. En grundläggande förklaring till de höga tillväxttalen är jämförelsen mot krisåret 2009 samt att 2010 innehållit så många annonsintensiva händelser, inte minst riksdagsvalet som generat annonsering i dagspress fram till den 19 september, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU i en kommentar. Dela sidan: