Dela sidan:

Axel Andén. Foto: David Magnusson.

I början av hösten blev Medievärlden, inklusive Resumé och Dagens media, JK-anmälda för att ha publicerat Sverigedemokraternas reklamfilm inför valet. I samband med det upptäckte Medievärlden att ett utgivningsbevis saknades för sajten.

Anledning är att när Tidningsutgivarna bestämde sig för att skrota papperstidningen upphörde utgivningsbeviset att gälla för sajten, som då endast var anmäld som en databas.

– Det var en miss helt enkelt. Vi vet inte hur långt glappet har varit mellan det att utgivningsbeviset upphörde att gälla fram tills att vi gjorde en ny ansökan den 7 oktober, säger Axel Andén.

Tidningsutgivarna trodde att det gamla beviset skulle fortsätta att gälla, och därmed skyddet för sajten.

Problemet aktualiserades när en JK-anmälan mot medievarlden.se, och ett blogginlägg skrivet av Axel Andén, dök upp i början av veckan. Justitiekanslern konstaterar att sajten saknar utgivningsbevis (trots att en anmälan är inlämnad) och det kan därför inte bli tal om något tryckfrihetsbrott.

Kommer du att ta bort blogginlägget?

– Givet vår publik skulle det kännas konstigt att ta bort det. Jag får se vad anmälaren säger, men jag tror inte att jag kommer ta bort det, säger Axel Andén.

Utgivningsbevis för webbplaster

Grundlagsskydd enligt YGL innebär bl.a. att

– Myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen av innehållet (censurförbud) 

– Endast en person, utgivaren, ansvarar för innehållet

– Meddelare (källor) har rätt att vara anonyma

– Personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. 

Källa: Myndigheten för radio och tv.Dela sidan: