Dela sidan:

I undersökningen har konsumenterna fått svara på hur de uppfattar marknadsföring och reklam i sociala medier. Den övergripande slutsatsen av undersökningen är att reklambudskapen i sociala medier inte är anpassade för mediet.

– Svaren visar att både annonsörer och byråer fortfarande har mycket att lära om konsumenternas beteenden i sociala medier. Det krävs inte minst ett mer särskiljande budskap för att nå fram, säger Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer, i ett pressmeddelande.

Undersökningen har Sveriges Annonsörer gjort i samarbete med Novus och frågorna ställdes till en webbpanel bestående av 25 000 personer i åldrarna 15 till 74. Undersökningen besvarades av 1000 respondenter.

Sammanfattning av resultatet från undersökningen:
•Sex av tio har svarat att de använder sociala medier, i större eller mindre omfattning. En av fyra uppger att de aldrig har använt sociala medier.

•Fler kvinnor än män använder sociala medier, 65 procent mot 55 procent män. Den yngre åldersgruppen, 16-29 år, använder sociala medier nästan dubbelt så mycket som genomsnittet, 74 procent mot 39 procent.

•En av tre anser att reklambudskapen i sociala medier är sämre än reklambudskapen de möter i andra medier. Fyra av tio har svarat att de inte uppfattar någon skillnad. Endast 15 procent anser att reklamen är bättre i sociala medier.Dela sidan: