Kam
panjen har tagits fram CP+B Europe. Om man går med i Telias Fjäskdeal får man sms av tjänsten, som frågar efter olika tjänster. Ju bättre mottagaren är på att lyda tjänsterna, desto mer pressas priset på telefonen.