På den svenska marknaden har ett tydligt lyft skett för mobilreklamen i år. Enligt IRM kommer tillväxten för medieslaget landa någonstans kring 140 procent 2011, för att sedan fortsätta växa kraftigt under de kommande åren. Bland annonsörerna ses den mobila kanalen som kostnadseffektiv och säljdrivande, om än relativt obeprövad på flera områden.

Även globalt väntas nu en kraftig tillväxt. Enligt Berg Insight, ett analysföretag för telekombranschen, kommer de globala investeringarna i mobilreklam stiga från 2,6 miljarder euro i fjol till 17,2 miljarder euro år 2016. Då kommer mobilinvesteringarna att stå för 15,2 procent av de totala reklaminvesteringarna online.

Den självklara förklaringen till varför vi nu ser ett så dramatiskt lyft är de smarta telefonernas intåg på marknaden.
– Varumärken omfamnar nu stegvis den mobila kanalen som inkluderar hela skalan av appar från spel och underhållning till användbara verktyg. Mobil webbannonsering och frivilliga sms-kampanjer är också poplära, säger Rickard Andersson, telekomanalytiker på Berg Insight.