Totalt blev minskningen 0,2 miljoner kronor eller 1 procent jämfört med 2010.

Enligt Konsultguiden höjde Westander i början av 2011 sitt timpris med 12,5 procent, från 1600 till 1800 kronor exklusive moms.  

I dagsläget har Westander 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Företag stod för 46 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer och myndigheter svarade för 32 respektive 22 procent.

Medierelationer stod för den största andelen av intäkterna 2011, 79 procent. Lobbying utgjorde 21 procent.