Nyligen kunde Bolagsverket berätta att antalet nystartade bolag i Sverige ökade med 6,5 procent mellan 2010 och 011. Enligt verket är detta ett rekord.

Men Resumés granskning av antalet nystartade företag inom reklambyråbranschen och mediebyråbranschen visar en minskning mellan 2010 och 2011.

343 reklambyråer startade under förra året – att jämföra med 389 byråer året dessförinnan. Antalet nystartade mediebyråföretag gick från 109 till 102 företag.

Året dessförinnan, år 2009, låg motsvarande siffror på 328 respektive 79.

2008 startades 321 reklambyråer och 80 mediebyråer.

Även om det har startats något förre reklambyråer och mediebyråer under förra året än år 2010 menar Bolagsverket att den långsiktiga generella trenden är att ökningen av antalet aktiebolag också driver den totala ökningen av nyregistrerade bolag.

En starkt bidragande orsak är kravet på aktiekapital har sänkts samt man inte längre har något revisorskrav för mindre bolag.

2 av 3 företag som nyregistrerades under förra året var aktiebolag.

Skatteverkets körning skedde via SNI-koden 73111 – reklambyråverksamhet, och SNI-koden 73120 mediebyråverksamhet och annnonsförsäljning.