Dela sidan:

Enligt Lena Larsson var Promedia redan i höstas tydligt med att ge besked om att personalminskningar inte kan undvikas.

Hon menar också att den omorganisation som genomfördes under hösten och som innebar att man rent organisatoriskt skapade helt nya tidningsområden: Örebro, Västmanland, Norrtälje och Södertälje inte hade någon koppling till personalnedskärningar:
– Det handlade endast om att förändring ledningsstrukturen och ända upp till den högsta nivån. Därifrån är steget långt till den vardagliga organisationen, säger Lena Larsson.

Hur ser du egentligen på att ni måste göra er av med massa folk?
– Vi har gjort en bedömning att det här är absolut nödvändigt för att ställa om till hur omvärlden ser ut, säger Lena Larsson.

Här menar hon att det inte bara håller att göra nedskärningar för att sänka kostnaderna, utan att det ytterst handlar om att nagelfara alla processer för att se vem som gör vad, när och hur.

Men det känns ändå lite som en kovändning från er sida?
– Det kanske snarare är så att kon springer fortare framåt, säger Lena Larsson.

Hon menar också att Promedia antingen kunde valt en mer sluten process där personalen plötsligt får besked om att tjänster skulle försvinna eller så man kunde man valt en mer öppen process.

Här gick Promedia på det sistnämnda alternativet:
– Om vi inte gör på det viset tar vi inte tillvara på den kunskap som finns inom organisationen, säger Lena Larsson.

Tjänster motsvarande 100 årsarbetare är endast en preliminär uppskattning:
– Jag känner mig som en politiker, men jag måste svara att vi har inte suttit i något hörn och räknat precis, säger Lena Larsson.

Promedia ska genomföra ett antal utredningar och projekt för att komma tillrätta med problemen.

Lena Larsson räknar med att den kompetens som finns inhouse ska räcka, men utesluter inte att man kan behöva koppla in konsulthjälp.

Ni talar om förändrade medievanor och vi har även sett kvällstidningar och liknande minska sin personal. Hur ska egentligen mediebranschen tackla det här?
– Vi väljer att tackla det hela på det här sättet, säger Lena Larsson.

Promedia har 700 anställda.Dela sidan: