I höstas kunde resume.se berätta att tidningskoncernen Promedia, som bland annat ger ut Nerikes Allehanda, Vestmanlands läns tidning och Norrtelje tidning, skulle spara 55 miljoner kronor.

Då gav Promedia beskedet att den nya omorganisationen inte skulle innebära några personalförändringar, utan enbart bygga på effektiviserade styrprocesser inom företaget. Men exakt hur besparingarna skulle gå till framgick inte.

Nu kommer alltså besked från Promedia som innebär att hela 100 tjänster försvinner. Så här skriver ledningen:

"Vi har under hösten sett hur utvecklingstakten i vår omvärld ökar allt snabbare. Nya förutsättningar gäller i dag jämfört med bara för några månader sedan. Vi i företagsledningen har därför beslutat att tidigarelägga stora delar av den planerade omställningen och göra 2012 till ett omställningsår."

Enligt Promedia är alltså den bakomliggande orsaken att medievanorna förändras.

Ett exempel är att allt färre vill ha bindande tidningsprenumerationer. Ett annat att läsarna blir mer rörliga och händelsestyrda. Och när Promedias ledning tittar i kristallkulan behöver man hitta nya intäktskällor.

Men vilka dessa blir och hur lång tid det tar att bygga upp dessa till nivåer som är jämförbara med prenumerationsintäkter är högst oklart, enligt ledningen.

Sammantaget innebär detta att Promedia behöver se över hur man arbetar och vad man erbjuder sina kunder:
"Vi kommer inte att kunna göra allt lika som vi gör idag och i omställningen kommer vi att behöva prioritera utifrån vad som blir läst, vad som efterfrågas. Vi skall ha ett flerkanalsperspektiv i fokus."

Förutom att Promedia exempelvis ser över olika arbetsprocesser ska Västmanland- och Örebroregionen slå samman sina marknadsområden.

Man ska även genomföra lokala översyner där det är befogat.

Slutsatsen är att tjänster motsvarande 100 årsarbetare måste gå från Promedia. Exakt var och när detta ska ske är inte klart, utan besked ges under våren.