Enligt pr-byrån Edelmans undersökning Trust Barometer ökar svenskarnas förtroende för de traditionella medierna medan det minskar för de sociala medierna.

Förtroendet för de traditionella medierna i Sverige ökade med 21 procent under 2011 enligt Trust Barometer. I första hand gäller ökningen etermedierna där tv och radio steg i förtroende med 28 respektive 27 procent.

Detsamma kan inte sägas om sociala medier som Twitter, Facebook, Youtube och bloggar som tappade 8 procent i förtroende under fjolåret.

Svenskarnas förtroende för medierna ligger lågt jämfört med resten av världen – 30 procent jämfört med EU-snittet på 40 procent enligt Trust Barometer.