Dela sidan:

Aspiro äger varumärket Wimp, vilket är en direkt utmanare till musiktjänsten Spotify.

Resume.se kunde nyligen berätta att Schibsted lagt ett 340-miljonersbud på bolaget. Men budet har stött på patrull genom att flera aktieägare gått samman i en Facebook-grupp för att mobilsera mot budet och gruppen kallar budet för ett skambud.

Idag, fredag, kom Aspiros rapport, vilken kan ge en fingervisning om hurvuida Schibsteds bud är ett skambud eller ej.

Nettoomsättningen för Q4 landade på 71,7 miljoner kronor – att jämföra med 50,1 miljoner kronor för motsvarande kvartal förra året

Resultat efter skatt för Q4 hamnade på -9,6 miljoner kronor – att jämföra med -98,6 miljoner kronor för Q4 år 2010.

Aspiro ökade omsättningen med 130 procent inom affärsområdet Music och köpte resterande 50 procent av Wimp Music AS, vilket innebär att alla intäkter konsolideras från och med november 2011.

Aspiro ökade sin omsättning med 17 procent inom affärsområdet TV.

Bolaget har även slutfört sin försäljning av Mobile Solutions till Link Mobility AS – för en köpeskilling om 22,9 miljoner norska kronor.

Aspiros styrelse har även beslutat sig om en nyemission på drygt 13,4 miljoner aktier som en betalning för Platekompaniets aktier i Wimp Music.

Platekompaniet fick en ägarandel på 6,5 procent i Aspiro efter emissionen.

För helåret 2011 landade omsättningen på 230,6 miljoner kronor – att jämföra med 184,9 för motsvarande period förra året.

Resultat efter skatt landade på -42,1 miljoner kronor för 2011 - att jämföra med -119,5 miljoner för helåret 2011.

Här noterar Aspiro en 147-procentig tillväxt inom affärsområdet Music – här låg prognosen på 150 procent.

Aspiro nådde endast en 2-procentig tillväxt inom affärsområdet TV, vilket låg i linje med förväntningarna, men lägre än bolagets ursprungliga mål.

Aspiro har även avyttrat Miles Ahead och Mobile Solutions för att kunna fokusera på sin streamingtjänst.

Händelser efter periodens utgång rör att Aspiros styrelse enhälligt rekommenderat aktieägarna att tacka ja till 340-miljonersbudet från Schibsted.

Aspiro har också tecknat ett avtal med operatören Ziggo i Holland.

Planen är att avtalet ska generera 9 miljoner kronor under två år. Bolaget har även påbörjat en betatest av Wimp i Tyskland.

Aspiros mål för 2012 är att nå en 80-procentig tillväxt inom affärsområde Musci.

Aspiro ska bland annat leverera sin musiktjänst till Tyskland, Holland och ytterligare två länder i Europa samt ett land utanför Europa.

Bolaget räknar också med att nå minst en 20-procentig tillväxt inom affärsområdet TV.

Aspiro räknar med ett negativt resultat under 2012 i och med satsningarna.

"Under 2011 mer än tredubblade vi antalet betalande användare av Wimp – och det nästan enbart på marknader vi redan fanns", skriver Aspiros vd Gunnar Sellaeg i en kommentar.

Styrelsen bedömer att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2011.Dela sidan: