Sov som en hemlös. Så löd budskapet på NK:s kampanj där man i samband med modeveckan vill skapa en medvetenhet kring olika frågor med hjälp av designade produkter – i det här fallet utsatthet.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Rena rama proteststormen har dragit igång mot NK på såväl bloggar som twitter.

Så sent som i morse infann sig chefen för NK Modern Classic, Jörgen Eriksson, i P1-studion för att försvara och förklara bolagets agerande.

Enligt den oberoende pr-konsulten Alexandra Charles lär inte NK skadas i någon större utsträckning.

Hon har flera gånger varit inkopplad i olika projekt hos NK:
–NK får ofta kritik för att man på sin årliga visning använder 15-åriga modeller som är trådsmala och att det skapar ökade risker för anorexia bland unga tjejer. Men likväl består NK från år till år och så blir det även denna gång, säger Alexandra Charles.

Hon påpekar också att syftet med kampanjen ändå var att hjälpa hemlösa, men att man kanske har tänkt lite fel utifrån ett designmässigt perspektiv:
– Det är en självklart lite misslyckad kampanj. Men det viktiga är ändå att det kommer in pengar till de hemlösa. Så det känns lite som en storm i ett vattenglas, säger Alexandra Charles.

Harald Hagman, ekonomichef vid Stockholms Stadsmission, tycker att kampanjen riskerar att leda till ett större avståndstagande gentemot hemlösa. Hur ser du på det?
– Man kan självklart ifrågasätta formuleringen. Men NK:s rykte är inte förstört och hemlösa har knappast fått det sämre ekonomiskt ställt i och med kampanjen. Det är ändå bra att hemlösas situation kommer upp på bordet, säger Alexandra Charles.

Alexandra Charles har arbetat med välgörenhet sedan 1970-talet med fokus på kvinnor och hälsa.

Hon har grundat 1,6 miljonerklubben och 2,6 miljonerklubben.

Den förstnämnda bildades för att kunna sprida information om exempelvis hjärtsjukdomar ur ett mer kvinnligt perspektiv. Namnet kom till på grund av att det vid den tiden, 1998, fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige.

Tio år senare grundades 2,6 miljonerklubben för yngre kvinnor, 18-45 år.