Det var mycket gnäll och gny bland Aftonbladets anställda i fjol över sparpaketet på 100 miljoner som tvingar 85 anställda från sina jobb.

Nu ser vi resultatet: Aftonbladets intäkter krymper med över 200 miljoner (trots en prishöjning på tidningen till 12 kronor förra våren), men rörelseresultatet minskar bara med 23 miljoner till 310 miljoner.

Hela intäktstappet ligger på den gamla papperstidningen, 214 miljoner, men den står fortfarande för 200 miljoner av vinsten. Online med Plustjänsterna ökar sin omsättning obetydligt och vinsten växer inte alls.

Anorektiskt bantade Svenskan behåller sina intäkter, tack vare prishöjning, och tjänar 25 miljoner när statsbidraget på drygt 60 miljoner räknats bort.

Tillväxtmedier gör skäl för namnet och ökar intäkterna med 29 procent. Sedan norrmännen snott vinstmaskinen Blocket och lönsamma Hitta.se till sina redovisningar är resultatet måttliga 38 miljoner i vinst på en omsättning på 635 miljoner. Men här finns potential för ökade vinster framgent.

435 miljoner i bruttoresultat är runt 11 procents marginal. Det är ingen tröst för de Aftonbladsanställda som förlorat jobbet, men en källa till glädje för aktieägarna i Oslo som får utdelningen höjd med 17 procent.