Dela sidan:

Nyligen lade mediekoncernen Schibsted ett 340-miljonersbud på Spotify-utmanaren Aspiro.

Budet var villkorat av att 90 procent av aktieägarna tackar ja till affären, men reaktionen lät inte vänta på sig och aktieägare startade en protesgrupp mot vad man ser som ett "skamlöst bud".

Styrelsen har sedan tidigare enhälligt beslutat sig för att acceptera budet, vilket bygger på att så kallat oberoende värderingsutlåtande (fairness opinion).

SEB Enskilda, Platekompaniet och Orkla äger tillsammans 32,4 procent av aktierna i Aspiro och har också meddelat att de stöder budet.

Schibsted konstaterar nu att man har lyckats få till stånd ett 63,7-procentigt ägande i bolaget efter att aktier motsvarande totalt 45,4 procent av aktiekapitalet och rösterna har lämnats in - Schibsted har sedan tidigare ägarandelar i bolaget och blir därmed majoritetsägare.

Schibsted ändrar också upplägget och går från att budet är villkorat av att 90 procent av aktieägarna tackar ja till att budet är ovillkorat.

Schibsted förlänger också budtiden från och med onsdagen den 15 februari denna vecka till och med den 2 mars. Detta som ett sätt att få in än mer ägande i bolaget.

Schibsted räknar också med att påbörja betalning från och med den 21 februari 2012 till aktieägare som har accepterat erbjudandet.

Schibsted meddelar också att man nu, i egenskap av majoritetsägare, stöder Aspiros framtida verksamhet. Här är ett exempel att Aspiro förbereder alternativa affärsmodeller inom Music, vilket skapar ett ytterligare kapitalbehov under 2012.

Schibsted konstaterar dock, precis som Aspiro, att detta kapital behöver tillföras från externa källor och att man i egenskap av majoritetsägare och i samarbete med Aspiros styrelse ska verka för att: "Bolaget tillförs nytt kapital så snart som det är praktiskt möjligt efter det att Erbjudandet har genomförts."

Enligt Schibsted bör det hela ske i form av en nyemission med företrädesrätt, det vill säga man späder ut ägandet:

Schibsteds finansdirektör, Trond Berger, är dock inte helt nöjd:
"Även om vi inte har uppnått 90 procent ägarandel så har vi hamnat i en klar majoritetspost och fattat beslut om att fullfölja Erbjudandet. Vi är övertygade om att ett fulllständigt förvärv hade varit bäst för Aspiro, men vi har dragit slutsatsen att ett fullföljande av Erbjudandet är det näst bästa alternativet för att säkerställa Bolagets framtid."Dela sidan: