83 år fyllda gjorde Erland Josephson debut i reklamsammanhang. Det är en 20 sekunder lång reklamfilm för Parkinsonfonden där Josephson, som själv drabbades av sjukdomen för 25 år sedan, vädjar om bidrag till forskningen.

– Det är min första och sista reklamfilm, sa Erland Jospehson med ett skratt till Resumé när han intervjuades av Bernt Hermele 2007.

Han tyckte inte att det krävde någon större ansträngning att spela in filmen.

– Nej, det krävde ingen större insats av mig, även om det var svårt rent tekniskt. Första tagningen var inte bra så vi tog om det en gång, sa Erland Josephson.

Josephson som länge var engagerad i Parkinsonförbundet.

– Forskningen har kommit långt för att lösa sjukdomens gåta, men det behövs fortfarande mycket pengar, sa Erland Josephson.

Bakom kampanjen stod de gamla reklamrävarna Jan Cederquist och Dick Nilson. Cederquist, som skrivit copy, jobbade i 30 år i reklambranschen och byggde upp byrån Hall & Cederquist tillsammans med parhästen Lars Hall.

Reklamfilmen producerades av Rawfilms Mikael Kristensson och Peter Cederquist, son till Jan. Fotograf är Tony Landberg. Samtliga inblandade ställde upp och jobbade gratis med projektet.
– Filmen och annonsen är enkelt, tydlig och avskalad. Erland framför sitt ärende, sa Cederquist.