Den regionala domstolen i Berlin meddelade att Facbook hanterar den personliga integriteten på ett otillåtet sätt. Man anser också att Facebook inte kan tvinga användarna att gå med på att på att få använda deras innehåll, enligt Wall Street Journal.

Domstolen menade att användarna och ingen annan äger de immateriella rättigheterna för inlägg, bilder och annat innehåll som har lagts ut på sajten.

Bakgrunden till domstolsutslaget är att den regeringsstödda konsumentstödsgruppen Verbraucherzentrale Bundesverband skickade in klagomål i oktober 2010.

Gruppen har visserligen inte någon laglig rätt att utdöma böter, men anförde bland annat att den sociala nätverkstjänsten inte ger medlemmarna tillräcklig information om hur funktionen Friend Finder används.

Tjänsten bygger på att Facebook importerar användarnas vänner för att ge förslag på personer som man kan tänkas känna i och med att man så att säga har gemensamma vänner.

Verbraucherzentrale Bundesverband menar att Facebook inte är tillräckligt tydligt med att företaget importerar kontaktinformation för att på så sätt kunna värva fler medlemmar till en person.

Enligt Wall Street Journal började Facebook göra ändringar i sina villkor för Friend Finder i början av förra året, vilket enligt Wall Street Journal var ett sätt att möta växande farhågor från olika länder i Europa kring användarnas integritet.

Irländska Data Protection Commission kom exempelvis med en rapport december 2011 där man krävde en förbättringar från Facebook när det gäller företagets sätt att hantera integriteten.

Facebook får ingen kopia av utslaget förrän om tre dagar och enligt Wall Street Journal är det oklart om utslaget rör Facebooks hantering av Friend Friender så som man hanterade funktionen år 2010, det vill säga när klagomålet skickades in, eller om det rör hur de nuvarande reglerna fungerar.

Verbraucherzentrale Bundesverband meddelade dock på sin webbplats att även om att Facebook har gjort vissa smärre justeringar i hanteringen av den personliga integriteten är de långtifrån tillräckliga, enligt Wall Street Journal.

En talesperson för Facebook meddelade i sin tur:
"Vi ska titta närmare på domstolsutslaget så fort det är tillgängligt och sedan ta nästa steg. Facebook är dock dedikerat att följa europeiska integritetsprinciper".