Av misstag registrerade Kronofogdemyndigheten uthyrningsföretaget Cramo i konkurs.

Nu svarar Cramo på misstaget, med att göra en reklamkampanj där man förlåter fogden. Man passar samtidigt på att göra reklam för sitt nya bokslut, som visar på att företaget går bra, med en vinstmarginal på cirka 18 procent, efter avskrivningar.

Bakom kampanjen står byrån Grace Communication som i måndags fick uppdraget att göra en "annorlunda minikampanj", där uppdraget var att skapa en idé som dels informerar om Kronofogdens misstag, dels visar Cramos finansiella styrka och som på ett sympatiskt sätt stärker varumärket.

Anledningen till att Kronofogden registrerade Cramo i konkurs var för att uppgiften kom från ett konkursmål i Göteborgs tingsrätt där Cramo är sökande.

Kampanjen kommer att gå som helsida i Dagens Industri, på Cramos egna hemsida och via mail till kunder och leverantörer.