Kinnevik gav ett 560-miljonersbud på Metro International i början av februari. Nu visar det sig att aktieägarna accepterar budet.

Kinnevik meddelar att man numera äger 89-procent av A-aktierna och 91 procent av aktierna. Kinnevik kontrollerar också 97 procent av teckningsoptionerna och 95 procent av förlagsbevisen:
– Vi är mycket nöjda med den höga anslutningsgraden och vi förlänger erbjudandet till den 4 april 2012 för att ge kvarvarande ägare en chans att acceptera vårt erbjudande, säger Kinneviks vd Mia Brunell Livfors i en kommentar.

Kinnevik kommer att verka för att aktierna i Metro avnoteras från Stockholmsbörsen. Detsamma gäller teckningsoptionerna och förlagsbevisen.