Det är Förvaltningsrätten i Luleå som beslutat om böterna efter krav från Konkurrensverket som betonar att de otillåtna direktupphandlingarna varit ett upprepat beteende. Därför blir belopp högre än vad som annars hade varit skäligt.

Carat var också Försvarsmaktens val i Försvarets granskade mediebyråupphandling värd 300 miljoner kronor. Men åtalet om korruption hos Försvaret lades ner.