Dela sidan:

På 60-talet var annonsen både mål och medel för att skapa, vårda och ta makten över varumärket – företagets galjonsfigur. Var det diktatur då, så är det demokrati idag – där alla har en lika stark röst.  Även om vd har alla medel till buds för att både kunna bygga sitt personliga, och ett företags varumärke – är hans/hennes röst lika stark som konsumentens för att stärka eller rasera detsamma. Konsumenterna ifrågasätter, söker och bygger sin relation till företag och varumärke när de vill och hur de vill. 

Konsumenterna förutsätter att ett företag och dess varumärke är transparent. Motsatsen kan innebära ett första steg mot att tappa greppet och förlora makten över sitt varumärke. 

Don Draper däremot kunde vara diktator, han kunde bestämma vad amerikaner på 60-talet skulle tycka och känna i förhållande till PanAm, Lucky Strike och Heinz ketchup. Trots att diktaturer faller så kan vi ändå dra några lärdomar från byrålivet på Madison Avenue: 

1. Don Draper agerade: Kontrollen över varumärket styrs inte enbart av strategidokument baserat på interna rapporter och workshops. Företag måste lyssna på målgrupperna – och agera. 

2. Don Draper agerade där det gav resultat: Idag söker vi själva aktivt efter information och väntar inte på att någon ska påverka oss. Vårt sätt att konsumera media är visserligen inte detsamma som tidigare. Men likheten är att det sällan räcker med enbart traditionell media – det måste vara rätt media. 

3. Don Draper personprofilerade: Det personliga varumärket var och är viktigt. En person kan bygga och exponera ett helt företag - men även stjälpa det. Det finns inga brandväggar mellan vd och anställda. 

Men kanske den främsta lärdomen är att Don Draper aldrig var riktigt nöjd. Vi mailar, twittrar och sms:ar. Blixtsnabb kommunikation – tyvärr ibland också utan eftertanke. På 60-talet skrev vi brev, välformulerade, tippexade och genomtänkta. Då fanns det inget som var mer varumärkesbyggande än att avbildas på frimärke. Större spridning och trovärdighet gick inte att få.

Vi tror däremot att vi tar miste om vi söker ”frimärket” som den optimala lösningen idag. För just som vårt sätt att skriva brev har förändras så har också konsumenternas beteende ändrats. När nu Sveriges främsta annonsörer möts till Stora Annonsördagen för att samtala om makten över varumärket skulle Don Draper känna igen mycket i samtalen. Men vara helt främmande för annat. Informationen hämtar vi idag från flera arenor.  80-talisterna och även 90-talisterna har vuxit upp med ständig uppkoppling mot resten av världen. Och det är i den fragmenterade miljön som makten över varumärket vinns.Dela sidan: