Dela sidan:

PS Communication Stocholm erbjuder upplevelsebaserad kommunikation med fokus på Norden. Företaget har bra fart i verksamheten.

PS Communication har brutet räkenskapsår och ökar sin nettoomsättning med drygt 22 miljoner kronor till nära 139 miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster, det vill säga finansnettot, hade också en positiv utveckling och ökade från 5,1 miljoner kronor till drygt 9,2 miljoner kronor.

Antalet anställda gick från 67 personer 2009/2010 till 71 personer 2010/2011, varav 41 är kvinnor.

PS Communication Stockholm har också gett koncernbidrag till moderbolaget PS Experimental Communication på 1 miljon kronor samt ett bidrag till koncernens högsta moderbolag, PS Group AB, på 4,6 miljoner kronor.

Det vill säga PS Communication Stockholm har gett ett totalt koncernbidrag på 5,6 miljoner kronor.

PS Communication redovisar sitt tredje räkenskapsår och ser ljust på framtiden:
"Utsikterna på kort och lång sikt bedöms som mycket goda. Bolaget är väl positionerat på marknaden."

Löner och ersättningar till styrelsen och vd ökade från runt 790 000 kronor till cirka 1,5 miljoner kronor.

PS Communication-koncernen är verksamt inom event marketing, sponsring, action marketing, multimedia, film och digitalt.

Hela koncernens nettoomsättning gick från 193-234 miljoner kronor, medan finansnettot gick från minus 3,3 miljoner kronor till 9,1 miljoner kronor.Dela sidan: