Fram till dess att en ny vd har rekryterats kommer Lowe Brindfors att  drivas av en ledningsgrupp bestående av just Rikard Villard, Michael Wall, CEO för Lowe & Partners, och Christina Larsson som tar hand om för alla finansiella och administrativa arbetsuppgifter. Michael Wall, CEO för Lowe & Partners Worldwide, sa i samband med Bjarte Eides exit att Lowe Brindfors ska tillbaka till den kreativa position som byrån en gång haft. Idag kom beskedet att Rickard Villard utses till Executive Creative Director på byrån och blir en nyckelperson i den nya ledning som håller på att bildas.

– Att tillsätta Rickard Villard som Executive Creative Director, och en nyckelperson att driva byrån vidare, är en markering att kreativitet måste stå i fokus i en byrå med Lowe Brindfors kapacitet och historia. Rickard har en fantastisk kombination av egenskaperna talang, passion och ledarskap, som bidrar till att hans omgivning alltid vill prestera på topp, tillsammans med honom. Han är helt rätt person att driva byråns kreativa erbjudande åt våra kunder, säger Michael Wall, CEO Lowe Worldwide, i en kommentar.

Stockholm ska åter bli centralt kreativt nav inom Lowe-nätverket, en position byrån tappat under senare år.

 

– Jag är hedrad och stolt samt otroligt hungrig på den uppgift som Michael och Lowe-nätverket har gett mig. Jag känner ett stort stöd från både ägare, kunder och kollegor inför uppgiften att driva Lowe Brindfors in i framtiden, säger Rickard Villard, nyutnämnd Executive Creative Director på Lowe Brindfors.

Rekryteringen av ny vd är redan inledd och kommer att kommuniceras inom de närmsta månaderna.