Dela sidan:

Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer är alltså rörande överens om att det krävs tydligare riktlinjer för vad som gäller vid digital annonsering:
– Nätet är ännu inte så lönsamt och det finns enorma restlager att köpa. Allt som underlättar det arbetet så att vi slipper avarter som drabbar både mediebyråerna och dess kunder, säger Staffan Slörner.

Han är också övertygad om att system för att underlätta den här typen av annonsköp tillhör framtiden.

Group M:s system Xaxis är ett exempel på ett system som gör att man ska kunna köpa annonser i bulk, men Staffan Slörner menar att det bara är ett exempel på hur man försöker hitta olika sätt att effektivisera annonshanteringen på nätet:
– Kunderna måste ha en chans att förstå vad man köper och det är här som vi som branschföreningar måste hjälpas åt för att underlätta det arbetet, säger han.

Han förstår heller inte riktig den kritik som har riktats mot Xaxis kring minskad transparens och liknande, utan menar att systemet bara är ett bland alla andra:
– Det är dock viktigt att system som Xaxis och andra liknande system går i samklang med kunderna, säger Staffan Slörner.

Han menar att för cirka tio år sedan fick en kund enskilda fakturor på en specifik kampanj även vad gällde nätet, men så har det inte varit under många år:
– Om vi släpper taget om den digitala marknaden riskerar vi att transparensen blir än sämre och det blir ingen blir glad av, säger han.

Staffan Slörner menar också att det redan finns en uppsjö av tredjepartslösningar då man ska handla annonser på nätet.

Den stora utmaningen ligger i att kapa bort mellanhänderna för att minska kundernas kostnader. Men om ni nu kommer med nya riktlinjer framöver fungerar väl detta ändå endast som rekommendationer?
– Jo, men det har fungerat bra under många år att jobba på det viset och det viktigaste är att kunderna självmant går över till sådana system och att vi inte tvingar över dem, säger Staffan Slörner.

Resume.se har sökt Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson.Dela sidan: