Talespersoner för kampanjen är Miljöpartiets politiker Yvonne Blombäck, Stockholms läns landsting, och Daniel Helldén, Stockholms stad:

– Kampanjen handlar om att Förbifartspengarna istället ska användas till att bygga ut en modern attraktiv och miljövänlig kollektivtrafik, så att fler människor kan komma fram på samma yta. Med Förbifarten skapas bara ännu mer trängsel, mer smutsig luft och fler bilar.

Den 28 maj och en vecka framåt sker annonseringen i Stockholms tunnelbana och pendeltåg. Miljöpartiets ambassadörer ska även sprida budskapet på plats i kollektivtrafiken.

– Vi kom fram till att Miljöpartiet behövde avslöja Förbifartsmyten. Så vi definierade om motorvägsprojektet och presenterade begreppet ”Björntjänst Stockholm”. Något att möta motståndarna med och inte minst att formera kommunikationen kring i alla led, säger Lars Lengquist, ad på reklambyrån Locomotiv. 

Fotnot: En björntjänst är en välmenad tjänst som får förödande, eller i varje fall negativa, följder för mottagaren.

Arbetsgrupp
Miljöpartiets reklambyrå är Locomotiv.
Jens Soneryd, projektledare
Frida Omsén, copywriter
Lars Lengquist, art director
Line Eriksson, produktionsledare
Elisabeth Kjäll, originalare
Anna Boman, originalare

Fotograf: Pär Bäckstrand
Retusch: Bildinstitutet

Projektledare från Miljöpartiet Henrik Karlsson
Björnhuvudena på bilden kommer från konstnären Arne Högsander.