Han beklagar ändå att facket är så upprört över de försämrade villkoren, men menar att det är fullt naturligt eftersom det inte tillhör vanligheterna att man får applåder då man inför sparpaket.

Enligt honom handlar den stora frågan om att facket vill ha kvar det gamla kollektivavtalet som bland annat ger rätt till en extra semestervecka om man är över 40 år, medan ledningen alltså vill införa det så kallade Etermedieavtalet:
– Man måste komma ihåg att de ute i landet alltid har omfattats av Etermedieavtalet, men det är inte så konstigt att en arbetsgivare väljer att ta chansen att spara pengar, säger Magnus Janson.

Jo, men det råder inte direkt arbetsbrist hos er?
– Jo, men det är ju sanktionerat av TV4 för flera månader sedan att Nyhetsbolaget ska bli ett självproducerande affärsbolag och att man har åtagit sig att spara 50 miljoner kronor på två år, säger Magnus Janson.

Han påpekar också att fackklubbarna inom TV4-Gruppen den 9 februari undertecknat ett avtal som innebär att Etermedieavtalet ska börja gälla från och med den 1 april:
– Det är faktiskt också påskrivet av SJF:s vice ordförande och det är ändå en bra utgångspunkt då man ska förhandla. Jag har ändå den största förståelsen för att man blir förbannad när man får sämre villkor, säger Magnus Janson.

Ann Johansson, ordförande för journalistklubben vid TV4 och Nyhetsbolaget ställer sig frågande till om något liknande tidigare har inträffat tidigare på svensk arbetsmarknad?
– Jo, men det här handlar om att vi vill komma överens om att bygga om avtalet med nya villkor kring ob, arbetstidsförkortningar och liknande. Vi utgår utifrån vad vi är överens om, medan facket vill fokusera på vad som tidigare gällde. Vi står väldigt långt ifrån varandra, men gör ett sista försök att nå fram, säger Magnus Janson.

Varför omfattas även sportdelen av det nya avtalet. Sporten tillhör inte Nyhetsbolaget?
– Det stämmer, men det nya avtalet gäller både TV4 och Nyhetsbolaget, säger Magnus Janson.

Vad tror du om mötet på tisdag?
– Jag hoppas att stämningen lugnar ned sig och att det uppstår möjligheter att fortsätta förhandla, säger Magnus Janson.